Каталог

Land Docs 2.0

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 29.07.2010
Содержимое: landdocs20.rar (812,54 Кбайт)

Описание товара

Land Docs 2.0 (Створення документації на право власності на земельні ділянки)
Шановні господа, до вашої уваги надається програмне забезпечення для автоматизації створення технічної документації на право користування земельними ресурсами (паї, особисті селянські господарства чи фермерські господарства).
1. Функціональне призначення
Створення креслень (план та таблиці на проект відведення чи на проект відводу, збірний кадастровий план, кадастрові плани на окремі ділянки та Державні акти на право власності громадян на земельні ділянки), текстових документів та таблиць (“Каталог координат”, “Акти встановлення меж”, “Характеристика земельних ділянок”, „Склад земель передбачених до відведення”, „Склад земель по аґровиробничих групах ґрунтів”, “Відомості вирахування площ” та інше), обмінних файлів (*.in4) для реєстрації у центрах ДЗК.
2. Технічні засоби для використання програми
ПК на базі процесора не нижче Pentium II (266 МГц), з розміром оперативної пам´яті не менш 64 Мб. Оптимальні параметри: Pentium IIІ (600 МГц), 128 Мб оперативної пам´яті або вищі.

3. Виклик і завантаження
Запуск програми виконується за допомогою файлу “LendDocs.exe”. Програма працює як незалежний додаток, зв’язується зі своєю базою даних, і може керувати програмами AutoCAD та MS Excel. При виконанні відповідних функцій AutoCAD повинен бути запущений.

4. Вхідні дані
- Текстові дані про господарства: назва господарства, область, район, Рада народних депутатів, номер і дата договору (вводяться при реєструванні господарства);
- Особисті дані про землевласників: номер ділянки, прізвище, ім’я та по батькові, адреса, ідентифікаційний код ЗКПО, серія та номер паспорту (вводяться при реєструванні землевласників).
- Дані про земельні ділянки: координати точок та площі земельних ділянок та границь ґрунтів. Міри ліній для ділянок та вартість 1 га для ґрунтів. Координати границь полів та залишків землі після проектування (ця інформація вводиться автоматизовано з файлу креслення AutoCAD).
- Данні про органи управління земельними ресурсами: : назви сільських/селищних рад, районів, областей, фамілії голів рад, райдержадміністрацій, райвідділів.5. Вихідні дані
- Текстові документи та таблиці MS Excel: “Каталог координат”, “Акти встановлення меж”, “Характеристика земельних ділянок ” чи „Склад земель передбачених до відведення”, “Відомості вирахування площ” .
- Документи-креслення: План та таблиці на проект відведення чи на проект відводу, “Збірний кадастровий план”; файли креслень із відображенням індивідуальних “кадастрових планів"; заповнені бланки Державних актів на право власності (виводяться у файл AutoCAD).
- Обмінні файли (*.in4), які потрібні для реєстрації у центрах ДЗК.
ОПИС ЗАСТОСУВАННЯ
1. Призначення програми
Призначенням даного програмного засобу є створення технічної документації (а саме: креслень, текстових документів та таблиць) на право власності громадян на земельні ділянки. Програма обслуговує свою базу даних, має можливість створювати текстові та обмінні файли, таблиці Excel і встановлювати зв’язок з програмою AutoCAD. При цьому відкриваються можливості переносу інформації про об’єкти на кресленні до бази даних, а також створення потрібних креслень на підставі даних, які були зібрані раніше. Даний програмний виріб значно скорочує час створення документації, знімає навантаження з операторів та не допускає вводу помилкових даних. Для роботи потрібен звичайний персональний комп’ютер, який має здатність працювати з AutoCAD 2000. Програмний виріб не може використовувати AutoCAD нижчої версії і потребує значний час (білший за 5 секунд) на обробку інформації для господарств, які мають більш ніж 400 ділянок. Швидкість обробки підвищується, якщо підвищувати потужність комп’ютера.
2. Опис задачі
Задача даної програми – автоматизація процесу створення технічної документації на право користування земельними ресурсами, забезпечення достовірність інформації, уникнення розбігу в даних та зменшення трудомісткості та рутинності роботи оп

Дополнительная информация

Програмне забезпечення, необхідне для функціонування програми:
- Операційна система Windows 9х, Windows NT, Windows 2000, Windows XP;
- САПР AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i Map або AutoCAD 2004;
Мови програмування, на яких написана програма: Borland Delphi 5.0 із застосуванням СУБД MS Access.

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.