Каталог
Электронные книги22229

КУРСОВА РОБОТА АНАЛОГІЯ ПРАВА І АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 01.02.2016
Содержимое: PRD.docx (42,81 Кбайт)

Продавец

Otto_von_Doom информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 2,6 руб..

Описание товара

КУРСОВА РОБОТА з Теорії держави і права на тему: «АНАЛОГІЯ ПРАВА І АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ» 29 сторінок
ПЛАН
Вступ
Розділ I. Прогалини у праві та прогалини у законодавстві
1.1Загальна характеристика прогалин, причини їх виникнення
1.2Способи усунення і подолання прогалин. Субсидіарне застосування норм права
Розділ II. Загальна характеристика аналогії права та аналогії закону як засобу усунення прогалин
2.1Поняття аналогія закону та аналогія права
2.2Принципи, вимоги, умови застосування аналогії закону та аналогії права
2.3Аналогія права та аналогія закону у цивільному праві
2.4Застосування аналогії у галузях права України
Розділ III. Проблематика прогалин у праві
3.1Загальні проблеми прогалин у праві
3.2Проблеми прогалин у судочинстві
Висновок
Список використаних джерел і літератури

Дополнительная информация

ВСТУП
Жодне законодавство не може врахувати всю різноманітність суспільних відносин, які вимагаюсть правового регулювання. Тому на практиці правозастосовчої діяльності виникаюсть ситуації, коли необхідно вирішувати конкретні справи, а правової норми, яка б регулювала ці конкретні відносини, немає. У зв’язку з цим виникають прогалини. Окрім того, нерідко при проходженні другої стадії застосування норм права, а саме: при встановленні юридичної основи справи – виборі та аналізі юридичних норм – виникають ситуації, коли правозастосувач не знаходить норм, які регулюють встановлені факти. Тоді розглядається таке поняття як “прогалина у праві”.
Прогалини в праві виникають, як правило, там, де є суперечливість норм однакової сили, коли одна з них «знищує» іншу.
Прогалини у праві – це повна, або часткова відсутність у чинному законодавстві норми, що регулює суспільні відносини які перебувають у сфері правового регулювання.
Прогалини у законодавстві – це повна або часткова відсутність необхідних юридичних норм у чинних законодавчих актах, якими, виходячи з принципів права, мають бути врегульовані певні суспільні відносини.
Подолання прогалин здійснюється в процесі правозастосовчої діяльності за допомогою:
- аналогії закону
- аналогії права
Аналогія закону – це вирішення справи або окремого юридичного питання на основі правової норми, розрахованої на подібні випадки.
Аналогія права – вирішення конкретної справи за наявності прогалин у законодавстві та відсутності аналогічної норми, виходячи із принципів права в цілому або принципів галузі чи інституту даної галузі права.
Актуальність роботи полягає у необхідності дослідження інституту аналогії, основних принципів та вимог її застосування, значення для окремих галузей права в умовах розвитку українського законодавства. Адже для побудови в Україні демократичної соціальної правової держави, необхідно щоб законодавство нашої держави відповідало світовим стандартам, і ввібрало в себе найкращі традиції і досвід світових систем законодавства минулого та сучасного, а аналогія права та аналогія закону, відома ще з часів римського приватного права відіграє далеко не останню роль в цьому аспекті.
Метою роботи було, дослідивши поняття, розкривши характерні особливості та вимоги застосування аналогії права і аналогії закону, показати її місце та роль у процесі усунення прогалин в аспекті побудови в Україні правової держави.
Завданням роботи було дослідження аналогії права та аналогії закону, як одного з основних способів усунення і подолання прогалин. Розкриття характерних ознак, необхідних умов та вимог до застосування інститут аналогії. Також дослідити місце і значення інституту аналогії в українському законодавстві.
Об’єктом дослідження роботи стали власне аналогія права та аналогія закону як основні способи усунення прогалин.

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 2,6 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.