Каталог
Электронные книги22229

КУРСОВА РОБОТА: Адміністративно-правовий статус КМУ

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 01.02.2016
Содержимое: AP v. 1.0.docx (65,22 Кбайт)

Продавец

Otto_von_Doom информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 2,59 руб..

Описание товара

КУРСОВА РОБОТА на тему: «Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України» 40 сторінок
ВСТУП
РОЗДІЛ І. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
1.1. Ознаки та правове становище органів виконавчої влади
1.2. Центральне місце Кабінету Міністрів України в системі органів виконавчої влади
РОЗДІЛ ІІ. Правові ознаки статусу Кабінету Міністрів України
2.1.Повноваження Кабінету Міністрів України
2.2.Склад Кабінету Міністрів України
2.3.Формування Кабінету Міністрів України
РОЗДІЛ ІІІ. Підстави реформування Кабінету Міністрів України в незалежній Україні
3.1.Зміни статусних ознак Кабінету Міністрів України в період 1991-2014
3.2.Шляхи вдосконалення діяльності Кабінету Міністрів України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Дополнительная информация

ВСТУП
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади (ст. 113 Конституції України). Статус Кабінету Міністрів України як вищого серед органів виконавчої влади підтверджується також п. 9 частини першої ст. 116 Конституції, згідно з яким Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. До складу Кабінету Міністрів входять: Прем´єр-міністр України; Перший віце-прем´єр-міністр, три віце-прем´єр-міністри; міністри. Прем´єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради, а персональний склад Кабінету Міністрів призначається Президентом України за поданням Прем´єр-міністра. Роботою Кабінету Міністрів керує Прем´єр-міністр.
Актуальність теми. Органи виконавчої влади посідають особливе місце у системі суб´єктів адміністративного права. По-перше, вони є основними (після Президента України) функціонально-галузевими носіями виконавчої влади в державі, а статус органу виконавчої влади закріплюється за ними в нормативному порядку; по-друге, є найважливішою складовою органів державного управління і державного апарату в цілому (як відомо, державний апарат, крім органів державного управління, об´єднує управлінські структури законодавчої влади, органи правосуддя, прокуратури та інші державні органи); по-третє, вони об´єднані єдиним керівництвом і підпорядкуванням, внаслідок чого діють узгоджено і цілеспрямовано; по-четверте, кожен з органів цієї системи наділений державою специфічною компетенцією у сфері державного управління і реалізації державної виконавчої влади; по-п´яте, система органів виконавчої влади справляє регулюючий вплив на всі сфери державного і суспільного життя; по-шосте, в рамках своєї компетенції органи виконавчої влади самостійні в організаційному та функціональному відношеннях; по-сьоме, здійснюється специфічний вид державної діяльності, яка за своїм юридичним змістом є виконавчо-розпорядчою.
Метою дослідження є вивчення понять загальної характеристики органів виконавчої влади на прикладі Кабінету Міністрів України.
Основними завданнями при написанні роботи стали: визначити місце Кабінету Міністрів України в системі органів виконавчої влади;
проаналізувати поняття Кабінету Міністрів України, ( склад, порядок формування, повноваження); розкрити повноваження і статус Прем’єр-міністра України; окреслити деякі проблемні питання, пов’язаних з діяльністю Кабінету Міністрів України.
Предметом дослідження є особливості структури, функціонування та принципів діяльності органів виконавчої влади, зокрема Кабінету Міністрів України

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 2,59 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.