Каталог
Электронные книги

ДИПЛОМ Фізична реабілітація хворих з люмбалгією

Партнерам: 1,2 $ — как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 18.04.2014
Содержимое: 40418113755360.docx (312,58 Кбайт)

Описание товара

ЗМІСТ
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 4
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. Проблеми фізичної реабілітації хворих з вертеброгенною люмбалгією внаслідок остеохондрозу поперекового відділу хребта (аналіз літератури) 8
1.1. Проблема остеохондрозу поперекового відділу хребта в сучасному світі 8
1.1.1. Етіопатогенез поперекового остеохондрозу хребта 10
1.1.2. Вертеброгенна люмбалгія, як основний неврологічний синдром поперекового остеохондрозу 14
1.2. Особливості застосування фізичної реабілітації хворим з вертеброгенною люмбалгією внаслідок остеохондрозу поперекового відділу хребта 16
1.2.1. Особливості застосування засобів та методів ЛФК 17
1.2.2. Фізіотерапія, масаж та інші засоби фізичної реабілітації у комплексному лікуванні хворих з вертеброгенною люмбалгією 20
РОЗДІЛ 2. Методи та організація проведення дослідження 25
2.1. Методи дослідження 25
2.1.1. Вивчення та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури 25
2.1.2. Збір анамнезу та оцінка больового синдрому 26
2.1.3. Соматоскопія 28
2.1.4. Антропометричні вимірювання 29
2.1.4.1. Визначення об’єму активних рухів в поперековому відділі хребта 29
2.1.4.2. Тести: Шобера та «пальці-підлога» 30
2.1.4.3. Визначення об’єму пасивних рухів в поперековому відділі хребта 30
2.1.5. Неврологічні методи дослідження 31
2.1.6. Мануально-м’язове тестування 32
2.1.7. Контрольні педагогічні випробування 33
2.1.7.1. Гарвардський степ-тест 33
2.1.7.2. Оцінка силової витривалості м’язів тулуба 35
2.1.8. Оцінка серцево-судинної системи 35
2.1.9. Рентгенологічне дослідження 37
2.1.10. Методи математичної статистики 37
2.2. Організація дослідження 38
2.3. Загальна характеристика досліджуваного контингенту хворих 40
РОЗДІЛ 3. Обґрунтування розробленої методики фізичної реабілітації хворих з вертеброгенною люмбалгією внаслідок остеохондрозу поперекового відділу хребта 42
3.1. Особливості методики занять лікувальною гімнастикою 44
3.2. Особливості методики проведення масажу 49
3.3. Особливості застосування мануальної терапії та сухого кісткового витягнення 53
3.4. Фізіотерапевтичне та медикаментозне лікування 54
РОЗДІЛ 4. Аналіз даних результатів дослідження 56
4.1. Динаміка інтенсивності та характеру больового синдрому 57
4.2. Аналіз даних соматоскопії 63
4.3. Оцінка рухової функції м´язів жінок з люмбалгією 66
4.4. Аналіз даних неврологічного обстеження жінок з люмбалгією 71
4.5. Аналіз показників контрольно-педагогічних випробувань 72
4.6. Результати дослідження стану серцево-судинної системи 76
4.7. Аналіз ефективності розробленої методики фізичної реабілітації 79

ВИСНОВКИ 82
РЕКОМЕНДАЦІЇ 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89

Дополнительная информация

ВИСНОВКИ


1. Ретельно дослідивши сучасний стан проблеми, необхідно відзначити її важливість у суспільстві, адже клінічні прояви поперекового остеохондрозу, а саме болі у попереку (любалгії), є однією з найчастіших причин тимчасової непрацездатності. А економічні втрати у зв´язку з вертеброгенними захворюваннями дуже великі у всіх країнах світу.
2. Аналіз та оцінка сучасних даних науково-методичної літератури показує, що в даний час відбувається активна розробка диференціальних методик відновного лікування хворих на поперековий остеохондроз із використанням різноманітних методик фізичної реабілітації, але на окремих етапах фізичної реабілітації не достатньо уваги приділяється їх комплексному застосуванню, особливо при різко вираженому больовому синдромі.
3. Враховуючи існуючі недоліки відновного лікування та базуючись на сучасних прогресивних концепціях лікувальної фізичної культури, ми розробили методику фізичної реабілітації, яка припускала поряд з медикаментозною терапією мануальну терапію, сухе кісткове витягнення малими вантажами, класичний масаж, фізіотерапію та етапне застосування фізичних вправ на розтягання.
4. В результаті відновного лікування хворих жінок з люмбалгією визначалася позитивна динаміка клініко-неврологічного статусу. У всіх хворих жінок обох груп в кінці реабілітації було відмічено зниження виразності больового синдрому як в поперековому відділі хребта, так і в нижніх кінцівках. За нашими даними відмічалася достовірна позитивна динаміка зміни показників ВАШ (р<0,05) в двох групах, але в експериментальній групі ці показники більш виражені. При виписці скарги на біль в експериментальній групі відсутні у 15 жінок (83,4 %), а в контрольній – у 8 жінок (72,7 %).
5. Після проведеного лікування спостерігалось достовірне поліпшення стану рухової активності жінок в обох групах обстежених. Так, в контрольній групі лише 20% жінок мали порушення якості життя, на відміну від жінок експериментальної групи, де тільки 12% мали порушення якості життя. При статистичній обробці отриманих результатів в експериментальній групі побутова активність жінок виявилась вірогідно вище ніж у жінок контрольної групи.
6. Після проведеного курсу фізичної реабілітації в експериментальній групі спостерігалось зниження і вирівнювання тонусу, збільшення і збалансоване вирівнювання сили досліджуваних м´язів . При цьому зниження тонусу в порівнянні з контрольною групою було достовірно виражено більш ніж у 2,08 рази (р< 0,05) , натомість зміна сили в результаті лікування суттєво не відрізнялось (р˃0,05) .
7. Наприкінці лікування обсяг активних рухів у поперековому відділі хребта збільшився в обох групах, однак достовірні відмінності обсягу активних рухів до кінця лікування відзначались тільки по тестах "пальці-підлога" і тесту Шобера.
8. При неврологічному дослідженні, проведеному, за схемою наприкінці комплексного лікування була виявлена позитивна динаміка наступних клінічних показників: підвищився настрій, зникла нервозність і дратівливість. Хворобливість паравертебральних крапок, остистих відростків і міжостистих зв´язувань не спостерігалося. При проведенні координаторних тестів відзначене задовільне виконання проби Ромберга, пальце-носової проб у всіх обстежуваних жінок.
9. Дослідження фізичної працездатності та статичної витривалості м’язів тулуба у досліджуваних жінок показало, що як в контрольній, так й в експериментальній групі сила м’язів спини зросла більш ніж в 2,5 рази, а сила м´язів черевного преса зросла більш ніж в 3 рази. Індекс Гарвардського степ-тесту у жінок експериментальної групи покращився на 40,7% у порівнянні з початковими даними й дорівнював 68,43,3 пункти (р0,05), та оцінювався як «середньо». У жінок контрольної групи також спостерігалось достовірне покращення фізичної працездатності за даними степ-тесту (на 34%), але на відміну від результатів експериментальної групи вони були менш вираженими. Цей факт підтверджує значне зміцнення даних груп м´язів після курсу фізич

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.