Каталог
Электронные книги22229

Теорія партій та партійних систем

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 31.05.2013
Содержимое: 30429160708570.doc (2709,5 Кбайт)

Описание товара

З М І С Т


ЧАСТИНА I. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ.

1. Суть поняття “політична партія”. Походження партій та їх роль у житті суспільства
1.1. Політичні партії та демократія.
1.2. Походження політичних партій.
1.3. Партії і політична система суспільства.
1.4. Підходи до визначення політичної партії.
1.5. Суть поняття ”політична партія”.

2. Етапи історичного розвитку партій
2.1. Історія та теорія політичних партій.
2.2. Етапи історичного розвитку партій.
2.3. Теорія ”кризи партій” та їх інтерпретації.

3. Етапи становлення теорії політичних партій і партійних систем
3.1. Зародження теорії політичних партій.
3.2. Формування класичної теорії політичних партій.
3.3. Формування сучасної теорії партій та партійних систем.

4. Елементи (індикатори) політичної партії
4.1. Організованість.
4.2. Залученість.
4.3. Узгодженість.
4.4. Автономія.
4.5. Проблемна орієнтація.
4.6. Класовість.
4.7. Партійна програма.
4.8. Стратегія і тактика.
4.9. Місце в системі влади.
4.10. Інституалізація.

5. Функції політичних партій
5.1. Визначення функцій політичних партій і їх типологія.
5.2. Функції політичних партій – площини їхньої активності.
5.3. Функції партій у недемократичних і постколоніальних державах.

6. Партійне керівництво
6.1. Суть поняття ”партійне керівництво”.
6.2. Типи партійного керівництва.
6.3. Партійні коаліції.
6.4. Теорія коаліцій.
6.5. Теорія ”кризи партійного керівництва” та її інтерпретації.

7. Типологія політичних партій
7.1. Головні підходи до типології політичних партій.
7.2. Типологія політичних партій.
7.3. Джерела та напрями трансформації партій.
7.4. Класифікація політичних партій.

8. Ідеології політичних партій
8.1. Ідеологія та її роль у житті політичних партій.
8.2. Ідеологія радикальних політичних об’єднань.
8.3. Ідеологія центристських політичних об’єднань.
8.4. Ідеологія ліво-лібертіальних об’єднань.
8.5. Сім’ї політичних партій.

ЧАСТИНА II. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ.

9. Партійна система. Типологія партійних систем
9.1. Суть поняття ”партійна система”.
9.2. Фактори, що визначають конфігурацію партійної системи.
9.3. Соціально-політичні поділи.
9.4. Основи типології партійних систем.
9.5. Типологія партійних систем.

10. Характеристика головних типів партійних систем
10.1. Особливості головних типів партійних систем.
10.2. Однопартійна система.
10.3 Двопартійна система.
10.4. Багатопартійна система.
10.5 Характеристика головних типів багатопартійних систем.

11. Способи визначення конфігурації партійних систем
11.1. Використання емпіричних досліджень масового виборця.
11.2. Аналіз думки експертів.
11.3. Аналіз елементів партійної системи.

Список літератури

Дополнительная информация

Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. Посібник.- Львів: Тріада плюс, 2004.- 528 с.

Розглянуто історію виникнення політичних партій, їхню інституалізацію та типологію, роль і місце в житті суспільства. Розкривається становлення теорії політичних партій та партійних систем, теорія партійного керівництва, методи дослідження політичних партій. Кожний розділ містить перелік ключових понять, запитання і завдання для повторення, перелік рекомендованої літератури. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності ”політологія”, інших гуманітарних спеціальностей, аспірантів та викладачів, державних службовців, партійних та політичних діячів, усіх, хто цікавиться політикою.

ББК Ф 69 (0) 3
Ш-34
УДК 329.001 (100)
ISBN 966-61-29-5

Рецензенти:

Д-р філос. наук, проф. С. Рябов (НаУКМА),
Д-р філос. наук, проф. А. Колодій (ЛНУ ім. І. Франка).

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Політологія” (Лист № 14/18.2-53 від 09.01.2003).

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.