Каталог
Электронные книги22229

Політичні партії у виборах

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 31.05.2013
Содержимое: 30429162512480.rar (760,54 Кбайт)

Описание товара

З М І С Т
Вступ

Розділ 1. Виборча кампанія та її ресурси

1.1.Виборча та передвиборча кампанії.
1.2.Адресна виборча кампанія.
1.3.Етапи виборчої кампанії.
1.4.Ресурси виборчої кампанії.

Розділ 2. Стратегічне планування та стратегічні проекти виборчої кампанії. Громадськість і вибори

2.1. Базові засади стратегічного планування.
2.2. Політичний та електоральний (виборчий) маркетинг.
2.3. Стратегія виборчої кампанії.
2.4. Тактика виборчої кампанії.
2.5. Стратегічні проекти виборчої кампанії.
2.6. Громадськість та вибори.

Розділ 3. Виборча команда та виборчий штаб

3.1. Виборча команда і виборчий штаб.
3.2. Структура виборчого штабу.

Розділ 4. Електорат і його типи. Поведінка та культура виборців

4.1. Типи електорату.
4.2. Типи виборців.
4.3. Поведінка виборців.
4.4. Типи виборчої поведінки.
4.5. Моделі та чинники поведінки виборців.
4.6. Політична участь. Абсентеїзм.
4.7. Електоральна (виборча) культура.

Розділ 5. Масова виборча комунікація

5.1. Масова комунікація (виборча пропаганда й агітація).
5.2. Форми виборчої агітації.
5.3. Рекламна комунікація.
5.4. Друковані матеріали політичної реклами.
5.5. Поширення інформаційно-пропагандистських матеріалів.

Розділ 6. Особиста комунікація з виборцями

6.1. Характеристики кандидата у депутати.
6.2. Особистий контакт кандидата з виборцями.
6.3. Закономірності впливу на виборців.
6.4. Форми особистих контактів з виборцями.

Розділ 7. Засоби масової інформації (ЗМІ) та вибори

7.1. ЗМІ: суть, різновиди, функції.
7.2. ЗМІ та вибори.
7.3. Реклама в ЗМІ.
7.4. Як працювати з пресою на виборах.
7.5. Форми передвиборної агітації в ЗМІ.
7.6. Паблік рилейшнз (PR).

Розділ 8. Партії та вибори

8.1. Електоральні функції партій.
8.2. Партії – основні суб’єкти виборчого процесу.
8.3. Союзи партій на виборах.

Розділ 9. Фінансування виборчої кампанії

9.1. Фінанси та вибори.
9.2. Виборчий фонд і грошова застава.
9.3. ”Брудні гроші” та вибори.

Розділ 10. Формування іміджу політика та партії

10.1. Загальні основи технології ”розкручування” міфу, ідеї, іміджу.
10.2. Іміджелогія. Іконіка. Іміджмейкінг.
10.3. Формування іміджу політика.
10.4. Поведінка кандидата в умовах компрометуючого впливу.
10.5. Формування іміджу партії.

Розділ 11. Виборчі технології та виборче мистецтво

11.1. Виборчі технології та їхні різновиди.
11.2. Основні виборчі технології.
11.3. Диференційні виборчі технології.
11.4. Вибори як мистецтво.

ГЛОСАРІЙ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Додаток А. Оцінювання особистих якостей кандидата.
Додаток Б. Концепція (загальні основи) виборчої кампанії.
Додаток В. Стратегічні проекти виборчої кампанії та їх забезпечення.
Додаток Г. Структура виборчого штабу.

Дополнительная информация

Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: навч.-метод. посіб.- К.: Знання, 2012.- 373 с.
Розглянуто теоретичні й практичні аспекти організації та здійснення виборчої кампанії політичними партіями і кандидатами. Розкрито суть, складові, етапи та ресурси виборчої кампанії, основи електорального (виборчого) маркетингу і менеджменту, виборчої комунікації та виборчої поведінки, іміджелогії й іміджмейкінгу, електорального консультування. Детально проаналізовано виборчі стратагеми та технології. Для студентів вищих закладів освіти спеціальності ”Політологія”, інших гуманітарних спеціальностей, аспірантів і викладачів, державних службовців, політичних діячів, лідерів партійних організацій, менеджерів та учасників виборчих кампаній, усіх, хто цікавиться політикою.

ББК 66.64я73Рекомендовано вченою радою
УДК 329:324(075.8) філософського факультету
Ш 34 Львівського нац. університету ім. І. Франка
ISBN 978-966-346-995-9 (протокол № 143/7 від 27 грудня 2011).

Рецензенти:

А. Ф. Колодій – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології і філософії Львівського регіонального інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
М. М. Нагорняк – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри соціальних комунікацій та права Івано-Франківського університету нафти і газу,
А. С. Романюк – доктор політичних наук, професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка,
Н. Ю. Ротар – доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича.

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.