Каталог
Электронные книги22229

Купівля-продаж на замовлення та вдома у покупців

Партнерам: 0,4 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 23.05.2011
Содержимое: 10523140910313.rar (27,85 Кбайт)

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 24,77 руб..

Описание товара

Курсовая работа (проект).
Раздел: Право
Тема: Купівля-продаж на замовлення та вдома у покупців (файл WinRAR).
Язык: Украинский
К-во страниц: 29

Дополнительная информация

ЗМІСТ

Вступ ...3
РОЗДІЛ 1. ДОГОВІР РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ...5
1.1. Договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, сутність та правова характеристика ...5
1.2. Правове регулювання роздрібної торгівлі та захист прав споживачів ...9
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ В РОЗСТРОЧКУ...13
2.1. Сутність купівлі-продажу товарів у розстрочку ...13
2.2. Правила купівлі-продажу товарів в розстрочку ...15
РОЗДІЛ 3. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ НА ЗАМОВЛЕННЯ ТА ВДОМА У ПОКУПЦІВ ...19
3.1. Загальні засади організації купівлі-продажу товарів за замовленнями та вдома у покупців ...19
3.2. Порядок купівлі-продажу товарів на замовлення ...22
3.3. Порядок купівлі-продажу товарів вдома у покупців (поза торговельними або офісними приміщеннями) ...24
Висновки ...26
Перелік використаної літератури ...28

ВСТУП

Договір купівлі-продажу безумовно, є одним з найефективні¬ших засобів взаємозв´язку виробництва і споживання, регулято¬ром нормального функціонування господарського комплексу країни. Він може укладатися між громадянами, між організація¬ми (підприємствами, установами), а також між організаціями і громадянами, що свідчить про його універсальність. Однак у період існування СРСР застосування такого універсального ре¬гулятора товарообігу було значно обмеженим. Найбільшого по¬ширення купівля-продаж набула у внутрішньому товарообігу в сфері державної і кооперативної роздрібної торговельної мережі, за допомогою якої задовольнялася основна частина матеріаль¬них і культурних потреб громадян у товарах особистого спожи¬вання. Договір купівлі-продажу забезпечував також деякі потре¬би матеріально-технічного постачання державних, кооператив¬них та інших організацій, не набувши тут належного розвитку. Більше того, впродовж кількох десятиліть під впливом організа¬ційно-правових обмежень обсяг торгівлі з використанням дого¬вору купівлі-продажу за участю організацій був зведений до мінімуму. Такі угоди могли укладатися, як правило, на продук¬цію (товари), яка не розподілялася в плановому порядку (зокре¬ма, предметів канцелярського, культурно-побутового, спортив¬ного призначення). У цей період товарообіг між господарюючи¬ми суб´єктами (юридичними особами) здійснювався за допомо¬гою договору поставки, що укладався на підставі обов´язкового дія сторін планово-адміністративного акту розподілу продукції (товарів). В умовах планової економіки, централізованого роз¬поділу матеріальних ресурсів, панування адміністративно-команд¬них методів управління економічними відносинами договір по¬ставки став домінуючим у товарообігу між господарюючими суб´єктами і сформувався в самостійний договір.
Перебудовчі процеси в СРСР, започатковані в 1985 р., сприя¬ли реформуванню планової економіки і певному розширенню вільного товарообігу. Розпад СРСР і проголошення Україною та іншими колишніми союзними республіками незалежності, усві¬домлення необхідності докорінних змін прискорили прийняття нових економічних законів України («Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні» тощо), направ¬лених на зміну відносин власності, на розвиток підприємницт¬ва. Відтак разом з поступовим зародженням в Україні елементів ринкової економіки істотно зросла роль договору купівлі-продажу.
В умовах ринкової економіки договір купівлі-продажу є основним регулятором взаємовідносин між виробниками і спо¬живачами, відносин у сфері розподілу і перерозподілу матері¬альних благ, забезпечуючи вільний і оптимальний розвиток усіх форм власності, підприємництва і торгівлі.

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 24,77 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.