Каталог
Электронные книги22229

ДИПЛОМ.ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 1
Возвратов: 0

Загружен: 18.04.2014
Содержимое: 40418103716723.docx (7459,88 Кбайт)

Описание товара

ЗМІСТ
Список умовних скорочень 4
ВСТУП 5
ГЛАВА І ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Розділ 1 Загальні відомості о захворюваннях периферичної нервової системи .. 8
1.1 Класифікація захворювань периферичної нервової системи .. 8
1.2 Вертеброгенні захворювання периферичної нервової системи 10
1.2.1 Остеохондроз як розповсюджене вертеброгенне ураження периферичної нервової системи 11
1.2.2 Етіологія та патогенез остеохондрозу хребта 14
1.2.3 Дистрофічні зміни хребта 18
1.2.4 Неврологічні прояви остеохондрозу хребта 22
Розділ 2 Сучасні підходи у фізичній реабілітації вертеброгенних уражень периферичної нервової системи 24
2.1 Загальні принципи відновної терапії вертеброгенних захворювань пе-риферичної нервової системи .24
2.2 Застосування ЛФК у комплексному лікуванні вертеброгенних уражень периферичної нервової системи 28
2.3 Фізіотерапія, масаж, акупунктура та інші засоби фізичної реабілітації у комплексному лікуванні вертеброгенних уражень периферичної нервової системи …30
2.4 Застосування лікувальної гімнастики у лікуванні вертеброгенних ура-жень периферичної нервової системи за допомогою спеціальних гімнастич-них приладів (профілактор Євмінова) .. 33
ГЛАВА II ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розділ 1 Хід та методи проведення дослідження ..37
1.1 Хід проведення дослідження ….37
1.2 Методи дослідження .38
1.2.1 Аналіз даних науково-методичної літератури .. 38
1.2.2 Клінічні методи дослідження .39
1.2.3 Функціональні методи дослідження серцево-судинної, дихальної систем та опорно-рухового апарату (ОРА)…41
1.2.4 Математико-статистичний метод обробки даних, отриманих в ході
експерименту за Ст´юдентом .…43
Розділ 2 Загальна характеристика досліджуваних . 49
2.1 Дані клінічних та функціональних показників хворих на поперековий остеохондроз на початку дослідження …51
Розділ 3 Методика фізичної реабілітації хворих на остеохондроз …56
3.1 Основи побудови методики фізичної реабілітації ..56
3.2 Клініко-фізіологічне обґрунтування мало амплітудних вправ в поєднанні з розвантаженням хребта на профілакторі Євмінова .59
3.3 Зміст занять ЛФК.60
3.3.1 Визначення допуску до занять на профілакторі Євмінова ….……60
3.3.2 Особливості проведення розминки …61
3.3.3 Характеристика трьох рухових режимів реабілітації на профілакторі Євмінова ..62
3.3.4 Особливості проведення індивідуального заняття ..66
3.4 Методика масажу при поперековому остеохондрозі .68
Розділ 4 Оцінка проведеного дослідження 72
4.1 Клінічні показники контрольної та експериментальної груп після проведеного лікування . 72
4.2 Функціональні показники контрольної та експериментальної груп після проведеного лікування ….77
4.3 Аналіз результатів дослідження .83

ВИСНОВКИ ...…94
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ... 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..101

Дополнительная информация

ВИСНОВКИ

1.Порівняльний узагальнений аналіз та оцінка даних відповідної літератури свідчить про те, що в даний час відбувається активна розробка диференціальних методик відновлювального лікування з використанням спеціальних фізичних вправ, масажу, гідрокінезотерапії, мануальної та рефлексотерапії, а також різних нетрадиційних методів для реабілітації хворих на остеохондроз хребта.
На сьогодні використання різних засобів консервативного лікування остеохондрозу хребта не завжди призводить до бажаних результатів, а єдиний підхід у програмах фізичної реабілітації не розроблений, що визначає актуальність даної роботи.
2. Результати проведених функціональних досліджень продемонстрували покращення показників ЧСС з 78,31,53 уд/хв. до 75,11,5 уд/хв. в контрольній групі та з 76,31,45 уд/хв. до 72,91,3 уд/хв. в експериментальній. Та показників А/Т з 123,1/71,1 мм.рт.ст. до 120,5/71,5 мм.рт.ст. в контрольній та з 121,75/73,8 мм.рт.ст. до 117,2/72,3 мм.рт.ст. в експериментальній групах. Хоч за даними показниками статичної вірогідності не відбувалося (Р0,05) ми спостерігаємо тенденцію до зниження даного показника, що указує на швидке відновлення серцево-судинної системи та кращої реакції організму хворих на пропоноване нами фізичне навантаження під час реабілітації.
3. Аналізуючи дані функціональних досліджень дихальної системи в досліджуваних групах хворих слід зазначити, що отримані показники наприкінці дослідження зазнали певних змін, особливо в експериментальній групі, де результати дихальних проб виражені значніше. Так при проведенні дихальної проби Штангє були отримані наступні показники: на початку дослідження – 41,75 сек та 57,9 сек наприкінці дослідження (Р0,05). Даний показник достовірно збільшився на 38,8% відносно початкових даних. Відповідно при проведенні проби Генчі були отримані наступні дані: 26,3 сек – на початку та 41,6 сек – наприкінці лікування, що на 58,2 % краще ніж до проведення лікування. В контрольній групі також відбулось покращення даних показників, але ці зміни виявились не суттєвими. Так при проведенні дихальної проби Штангє наприкінці дослідження результати покращились лише на 10,3% а при проведенні проби Генчі на 6,9 %.
4. Показники сили досліджуваних м’язових груп відрізнялись різноманітністю у зв’язку з індивідуальними особливостями у кожного хворого. Так, сила м´язів спини наприкінці дослідження збільшилася в обох групах, і найбільш значні зміни реєструвалися в експериментальній групі (до - після лікування р< 0,05).
Зміни силових характеристик м´язів черевного преса були протилежними в двох групах. В експериментальній групі відмічено збільшення сили даної м´язової групи (до - після лікування р< 0,05), а в контрольній – її зниження.
В експериментальній групі показники сили м´язів спини (по виконанню тестів для м’язів спини) після лікування дорівнювали 26,51,3 сек (р<0,05), а в контрольній групі 19,62,3 сек (р>0,05). Показники сили м´язів передньої черевної стінки склали 33,82,5 разів (р<0,05) та 21,81,9 разів (р>0,05) відповідно.
5.Проведені дослідження свідчать, що розроблена нами методика фізичної реабілітації визначає раціональну спрямованість впливу малоамплітудних вправ у поєднанні з розвантаженням хребта на стан нервово-м’язового апарату у хворих даної нозології, що веде до інтенсивного формування та зміцнення м’язового корсету, який закріплює ефект розвантаження і дозволяє уникнути багатьох негативних моментів використання загальноприйнятих високо амплітудних вправ.
6.В результаті проведеного курсу відновлювальної терапії в експериментальній групі, яка займалася за розробленою методикою фізичної реабілітації, досягнута стійка стабілізація функціональних показників кардіореспіраторної системи, а також збільшення силових характеристик м´язів спини та черевного пресу при проведенні силових тестів.
7. В процесі дослідження було встановлено, що перебіг відновлювального процесу в експеримент

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.