Каталог
Электронные книги22229

ДИПЛОМ.Фізична реабілітація хворих на бронхіальну астму

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 18.04.2014
Содержимое: 40418112046937.pdf (705,79 Кбайт)

Описание товара

Зміст

Список умовних скорочень ……………………………………………………..…..4
Вступ ...............................................................................................................................5

ГЛАВА І АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ …………………………………..…….…7
1.1 Актуальні питання розвитку бронхіальної астми у дітей ……………….…..7
1.2 Сучасні засоби та форми фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму …………………………………...………………….………………………...… 9
1.2.1 Заняття лікувальною фізичною культурою .………..……………..…...10
1.2.2 Аналіз методик дихальної гімнастики при лікуванні бронхіальної астми ……………………………………………………………………..……….…...16
1.2.3 Лікувальний масаж та фізіотерапія ……………………………………19
ГЛАВА ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ………………. 21
2.1 Хід проведення дослідження …………………………………………….……21
2.2 Загальна характеристика піддослідних ……………………………………...22
2.3 Методи проведення дослідження …………………………................….……23
2.3.1 Анкетування та інтерв’ювання ……………………………………....….24
2.3.2 Тестування рівня фізичної підготовленості ………………………....…24
2.3.3 Педагогічні спостереження ……………………………………………..25
2.3.4 Дослідження серцево-судинної діяльності (пульсометрія) ………...…26
2.3.5 Дослідження функції зовнішнього дихання: пікфлоуметрія, спірометрія ………………………………………………………………………...…26
2.3.6 Методи математичної статистики ………………………………..…..…28
ГЛАВА ІІІ ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ………………..………………………………...……… 29
3.1 Методика занять лікувальною гімнастикою ……………………….………...29
3.1.1 Спеціальні вправи для хворих дітей на бронхіальну астму ……..…30
3.1.2 Рухливі ігри спеціальної направленості ………………………….….34
3.2 Лікувальний масаж ………………………………………………………….....36
3.3 Галотерапія ……………………………………………………………….….…37
3.4 Фітотерапія ………………………………………………………………..……38
ГЛАВА ІV ОБГОВОРЮВАННЯ ОТРИМАНИХ ДАНИХ ……………….…..39
4.1 Результати опитування та анкетування …………………………….……….39
4.2 Аналіз даних досліджень серцево-судинної системи …………………….…40
4.3 Аналіз результатів тестування рівня фізичної підготовленості …………....42
4.4 Аналіз даних пікфлуометрії …………………………………………………..46
4.5 Аналіз даних спірометрії ……………………………………………………. 48


ВИСНОВКИ ....52

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..... 54

ДОДАТКИ . 57

Дополнительная информация

ВИСНОВКИ

Спираючись на отримані результати власних досліджень та ретельного аналізу літературних джерел можна зробити наступні висновки:
1. Проведене дослідження підтвердило, що розроблена методика фізичної реабілітації є ефективним засобом комплексного відновного лікування дітей хворих на бронхіальну астму.
2. На основі ретельного аналізу науково-методичної літератури з теми дослідження нами була розроблена методика фізичної реабілітації для хворих дітей на бронхіальну астму, як складалась з: лікувальної гімнастики, фітотерапії, гало терапії, лікувального масажу. В заняття лікувальної гімнастики були включені загально розвиваючі та спеціальні фізичні вправи, рухливі ігри спеціальної спрямованості (з елементами корекції дихання, дренування бронхів, з елементами спорту, корекції постави та ін.).
3. Дослідження, що проводились в процесі педагогічного експерименту, показали, що у дітей експериментальної групи в більшій мірі та достовірно (при р<0,05) збільшилися показники фізичної підготовленості, чим у дітей контрольної групи.
4. Дослідження частоти серцевих скорочень, що були проведені після реалізації програми фізичної реабілітації, говорять про те, що в експериментальній групі в порівнянні з контрольною поліпшення функціонального стану серцево-судинної системи було достовірне вище (при р<0,05).
5. У пацієнтів експериментальної групи спостерігалося достовірне (р<0,05) збільшення середніх показників функції зовнішнього дихання у порівнянні з початковим рівнем. Зрушення середніх показників функції зовнішнього дихання в контрольній групі були менш значними та не достовірними (р>0,05).
6. У педагогічному експерименті нами була доведена ефективність та доступність розробленої нами програми фізичної реабілітації для дітей з бронхіальною астмою віком 10- 13 років.
7. В подальшому рекомендується поглиблене вивчення впливу інших засобів фізичної реабілітації, а зокрема елементів релаксації та аутогенного тренування на організм хворих на бронхіальну астму для розробки більш детальної програми фізичної реабілітації.

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.