Каталог
Электронные книги22229

Безсполучникове складносурядне речення в сучасній ...

Партнерам: 0,45 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 14.05.2011
Содержимое: 10514122312350.doc (195 Кбайт)
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 28,49 руб..

Описание товара

Курсовая работа (проект).
Раздел: Филология / Філологія
Тема: Безсполучникове складносурядне речення в сучасній англійській мові та їх вживаність.
Язык: Украинский
К-во страниц: 33

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ВСТУП...3
РОЗДІЛ 1. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ В СИНТАКСИЧНІЙ СИСТЕМІ МОВИ...5
1.1 Складне речення як особлива одиниця синтаксису...5
1.2 Види компонентного зв´язку в складному реченні...8
1.3 Сурядність та підрядність в системі складного речення...12
РОЗДІЛ 2. СКЛАДНОСУРЯДНІ РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ...18
2.1 Поняття складносурядного речення в англійській мові та проблеми його визначення...18
2.2 Види сурядного зв´язку в складному реченні...20
2.3 Безсполучникові складносурядні речення так їх вживаність в сучасній англійській мові...23
Висновки...29
Перелік використаної літератури...31

ВСТУП

Останнім часом питання синтаксису складного речення в англійській мові привертають особливу увагу багатьох дослідників. Серед цих питань, які дотепер вимагають подальшої наукової розробки, важливе місце займає питання про складне речення, як особливу одиницю синтаксису, і існуючого зв´язку між його компонентами. Саме той факт, що в основі розподілу зв´язків між частинами складного речення лежать значеннєві, а не формально-граматичні моменти, приводить на практиці до того, що, як і весь синтаксис, сурядно-підрядна схема у всіх індоєвропейських мовах подібна. При цьому не зважаючи на сучасний розвиток лінгвістичної думки актуальною залишається проблема виділення складносурядних безсполучникових речень в окремий структурно-семантичний тип складних речень.

Вивченням складних речень на протязі багатьох років займались різні вчені, вони розробляли різні підходи та класифікації складних речень (Е.Н. Ширяев [Ширяев 1980]; М.Х. Халимов [Халимов 2000]; М.И. Черемисина, Т.А. Колосова [Черемисина, Колосова 1987]; Т.П. Карпакова [Карпакова 1990]; Д.И. Изаренков [Изаренков 1988]; А.М. Лисенко [Лисенко 1989]; Г.А. Золотова [Золотова 2003]; А.Г. Димитриева [Димитриева 2006]; Г.С. Валуєва [Валуєва 1994]), але вони не торкались проблематики характерологічних особливостей складносурядних безсполучникових речень та їх уживаності в сучасній англійській мові. Цим обумовлена актуальність роботи , яка полягає в визначенні місця безсполучникових складносурядних речень в системі складних речень та виявлені певного набору характерологічних особливостей, які б відокремлювали безсполучникові речення в окремий структурно-семантичний тип.

Об´єктом дослідження даної роботи виступають складні речення в англійській мові, як особливий вид полі предикативних синтаксичних конструкцій.

Предметом дослідження є складносурядні безсполучникові речення та їх уживаність в сучасній англійській мові.

Метою дослідження є вивчення характерних засобів функціонування внутрішніх зв´язків предикативних одиниць в межах складносурядного безсполучникового речення. Мета дослідження обумовила низку поставлених завдань :

- дати визначення складному реченню як особливій одиниці синтаксису;

- дослідити види компонентного зв´язку в складному реченні;

- дати характеристику сурядним та підрядним зв´язкам складного речення;

- виявити особливості функціонування та вживання безсполучникових складносурядних речень в сучасній англійській мові.

Для досягнення мети були використанні наступні методи : дескриптивний, порівняльний та структурно-функціональний.

Теоретична значущість роботи полягає в систематизації та узагальненні знань з синтаксису складних речень, а також розробка нових підходів, зокрема семантично-синтаксичного до вивчення сурядності та підрядності в поліпредикативних структурах.

Практична цінність роботи полягає в можливості використання результаті дослідження для факультативного поглибленого вивчення синтаксису англійської мови, а також для підготовки рефераті, курсових та інших дослідницьких робіт студентами факультету іноземної філології. ...

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 28,49 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.