Каталог
Электронные книги

Засоби мовної об´єктивації категоризації хронотопу

Партнерам: 0,5 $ — как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 14.05.2011
Содержимое: 10514110545617.doc (296,5 Кбайт)
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 29,34 руб..

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Филология / Філологія
Тема: Засоби мовної об´єктивації категоризації хронотопу в німецькому романтичному дискурсі Е.Т.А. Гофмана.
Язык: Украинский
К-во страниц: 57

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ВСТУП...3
РОЗДІЛ 1. РОМАНТИЧНА ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ: ПРОСТІР ТА ЧАС...6
1.1. Художня модель світу: сутність та специфіка...6
1.2. Категоризація простору й часу в художньому дискурсі...9
1.3. Романтичний художній світ. Літературна казка як один з домінуючих жанрів в епоху романтизму...12
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ХРОНОТОПУ У РОМАНТИЧНОМУ КАЗКОВОМУ ДИСКУРСІ Е. Т. А. ГОФМАНА...19
2.1. Двосвіття як особливість побудови романтичного художнього тексту...19
2.2. Концепти-символи у німецькому романтичному казковому дискурсі Гофмана...24
2.3. Міфологічність романтичного казкового дискурсу...28
РОЗДІЛ 3. ЗАСОБИ МОВНОЇ ОБЄКТИВАЦІЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ХРОНОТОПУ В НІМЕЦЬКОМУ РОМАНТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Е.Т.А.ГОФМАНА...31
3.1. Засоби мовної об´єктивації категорії часу...31
3.2. Засоби мовної об´єктивації категорії простору...37
ВИСНОВКИ...50
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...52

ВСТУП

Категорія «художній світ», будучи однієї з найдавніших категорій науки про літературу, особливого значення набула в останнє десятиліття. Художній світ - це система універсальних духовних відносин, укладених у тексті, що має естетичне завдання, та «внутрішня форма», що побудована «зовнішньою формою». Однак художній світ - це не тільки відбиття, але й концепція об´єктивної реальності, його оцінка, його версія; відбиття реальності в мистецтві неможливо без її оцінки, без обліку системи сформованих про неї знань. Специфіка художньої картини світу полягає в тому, що вона не тільки є віддзеркаленням об´єктивної реальності, але є й певною формою, яка зложилася у свідомості автора, художника.

Художній світ, як і світ об´єктивний, не існує поза простором і часом; простір і час є форми їхнього існування, їхні неодмінні атрибути. Проблема категоризації світу є однією з основних проблем сучасного мовознавства. Категоризація - це спосіб додати сприйманому світу впорядкований характер, систематизувати спостережуване й розподілити підсумки досвіду по певних угрупованнях. Просторово-часові відносини в екстралінгвістичній реальності відбиваються шляхом категоризації об´єктів, просторово-тимчасові категорії - це категорії, з опорою на які людина членує сприйманий їм об´єктивний світ.

Отже, художній світ словесного твору являє собою закінчену й укладену в певні рамки систему. Тому що ця система живе за своїми, властивими тільки їй законам, принципам, має свій простір, час, психологію, мораль, соціальне й матеріальне середовище, та всі вони є значимими категоріями при аналізі твору.

Актуальність роботи полягає в тому, що в ній розглядається новий аспект дискурсу німецької романтичної казки, а саме його категоризація та особливості існування та функціонування категорій простору та часу. На даний момент немає в лінгвістиці робот, які б розглядали романтичну казку саме з погляду існування в ній хронотопу.

Об´єктом дослідження даної роботи виступає німецький романтичний казковий дискурс.

Предметом дослідження є хронотоп, засоби мовної об´єктивації категоризації простору та часу в німецькому романтичному казковому дискурсі.

Мета дослідження – вивчення хронотопу, явища просторово-часової категоризації в німецькому романтичному казковому дискурсі на прикладі романтичних казок Е.Т.А. Гофмана «Золотий горщик» та «Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер».

Зазначена мета передбачає вирішення таких завдань :

1) проаналізувати теоретичні джерела, які розкривають сутність та специфіку художньої картини світу;

2) вивчити принципи категоризації романтичного художнього твору за просторово-часовими відносинами;

3) розглянути специфічні особливості літературної казки, а саме двосвіття як специфічну особливість побудови німецького романтичного тексту;

4) виявити значення концептів-символів в німецькому романтичному дискурсі;

5) розглянути таку специфічну особливість передачі двосвіття в німецькому романтичному дискурсі як міфологічність;

6) виявити засоби мовної об´єктивації к

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 29,34 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.