Каталог
Электронные книги

Семантичні особливості етнономінації в сучасній нім...

Партнерам: 0,5 $ — как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 1
Возвратов: 0

Загружен: 23.05.2011
Содержимое: 10523133327827.rar (47,63 Кбайт)

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 29,1 руб..

Описание товара

Курсовая работа (проект).
Раздел: Німецька мова та література
Тема: Семантичні особливості етнономінації в сучасній німецькій мові (файл WinRAR)
Язык: Украинский
К-во страниц: 42

Дополнительная информация

ЗМІСТ

Вступ...4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТНОНОМІНАЦІЙ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ УТВОРЕННЯ...7
1.1. Поняття та сутність етнонімів та етнономінацій...7
1.2. Загальні риси та основні характеристики етнонімів...11
1.3. Етнічний образ як історично та культурно обумовлене типове уявлення про етнос...14
Висновки до розділу 1...18
РОЗДІЛ 2. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОНОМІНАЦІЙ ...20
2.1. Когнітивна лінгвістика як сучасний напрямок лінгвістичних досліджень...20
2.2. Семантика як наука та розділ лінгвістики...25
Висновки до розділу 2...29
РОЗДІЛ 3. ЕТНОНОМІНАЦІЇ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ...31
3.1. Тактики використання етнономінацій у сучасній німецькій мові...31
3.2. Семантичні особливості утворення та функціонування етнономінацій в текстах сучасної німецької мови...33
Висновки до розділу 3...39
Висновки...40
Перелік використаної літератури...42

ВСТУП

В представленій роботі досліджуються семантичні особливості існування та функціонування етнономінацій у сучасній німецькій мові. Вивчення семантики етнономінацій дозволяє виявити наївні уявлення носіїв німецької мови щодо “чужих” народів, зафіксовані у номінативній системі сучасної німецької мови.
Особливості міжетнічних стосунків у соціумі відтворюються мовою, в якій існує система етнономінацій представників “чужих” народів: етнонімів (В.А.Никонов, О.Д.Швейцер), етнічних прізвиськ (А.Ф.Артьомова, Л.К.Байрамова, Н.В.Васильєва, Ю.В.Горшунов, А.В.Дьоміна, О.С.Фоменко) та етнофобізмів (Т.М.Антонченко, Ю.А.Зацний). Вивчення семантики, особливостей творення та функціонування офіційних (етнонімів) і неофіційних (етнічних прізвиськ й етнофобізмів) етнономінацій дозволяє встановити специфічне бачення та членування світу, властиве кожному народові. До того ж, треба враховувати, що етнонманації є фрагментом мовної картини світу певного народу, а отже при їх дослідженні необхідно враховувати положення когнітивної лінгвістики (А.Д.Бєлова, М.М.Болдирєв, А.Вежбицька, Ю.М.Караулов, О.С.Кубрякова), одним з головних завдань якої є відтворення мовної картини світу.
У лінгвістичних працях, що стосуються етнономінацій та є на сьогодні в наявності, головна увага приділяється в основному етимології етнічних назв, їхній семантичній структурі (Л.П.Крисін, Ю.Б.Попова) та моделям творення (С.С.Іванов, Г.Ф.Ковальов, Г.М.Лягошняк, В.А.Никонов, В.І.Супрун).
Актуальність теми визначається загальною спрямованістю низки сучасних лінгвістичних досліджень на висвітлення особливостей представлення знань мовними засобами, а саме – тенденцією до вивчення проблем семантики. Важливим для сучасного мовознавства є також встановлення ролі окремих номінативних одиниць у забезпеченні процесу спілкування.
Об’єктом дослідження в роботі виступили етнономінації сучасної німецької мови.
Предметом дослідження є семантичні особливості, а також лінгвокогнітивний та функціональний аспекти етнономінацій у сучасній німецькій мові.
Матеріалом дослідження слугували етнономінації, відібрані методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел.
Мета роботи полчгає у виявленні семантичних особливостей етнономінацій у сучасній німецькій мові.
Дл ядосягнення мети дослдіження необхідно вирішити такі завдання:
• уточнити зміст понять «етнонім» та «етнономінація»;
• виявити засоби номінації представників “чужих” народів;
• встановити історичні, культурні, політичні звязки між німцями та іншими етнічними спільностями та виявити особливості відносин між ними;
• визначити особливості процесу вживання певних етнономінацій;
• розкрити вплив існуючих етнічних стереотипів на вживання етнонімів;
• встановити семантичні особливості етнономінацій у сучасній німецькій мові.
Досягнення поставленої мети та вирішення конкретних завдань зумовило використання наступних методів: семантичного аналізу; ономасіологічного аналізу; концептуального аналізу; контекстуального аналізу; методики компонентного аналізу.
Наукова новизна полягає в тому, що одиниці системи етнономінацій сучасної німе

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 29,1 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.