Master's thesis "State regulation of e-commerce development in Ukraine"

Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 2
Refunds: 0

Uploaded: 17.05.2004
Content: magistr.rar (330,29 kB)

Description

Магистерская работа на украинском языке.
ВНИМАНИЕ! Содержит ФАЙЛ-ПРЕЗЕНТАЦИЮ и ДОКЛАД НА ЗАЩИТУ (все на украинском языке)!!!
Мета дослідження – проаналізувати стан розвитку електронної комерції як основної складової економіки інформаційного суспільства та визначити основні напрямки державної підтримки в цій сфері в умовах загальносвітової тенденції формування глобального інформаційного суспільства.
Об‘єкт дослідження – державне регулювання розвитку економіки на Україні.
Предмет дослідження – розвиток електронної комерції в Україні.
Зміст:
ВСТУП..................................................................................................... ......4
РОЗДІЛ 1. Держава і державне управління в інформаційному суспільстві............................................................................................... ....12
1.1. Розвиток глобального інформаційного суспільства............................... ....12
1.2. Роль держави у формуванні інформаційного суспільства................…. ....18
1.3. Концепція розвитку інформаційного суспільства ЄС............................ ....28
1.4. Електронний уряд як концепція державного управління
в інформаційному суспільстві.................................................................... ....32
РОЗДІЛ 2. Формування інформаційного суспільства в Україні................. ....40
2.1. Умови розвитку інформаційного суспільства в Україні....................... ....40
2.2. Організаційне та нормативно-правове забезпечення створення
інформаційного суспільства в Україні....................................................... ....48
2.3. Державні службовці України в умовах становлення
інформаційного суспільства...................................................................... ....58
РОЗДІЛ 3. Електронна комерція як основний напрямок розвитку
економіки інформаційного суспільства................................................. ....67
3.1. Особливості інформаційної економіки................................................ ....67
3.2. Загальні поняття та термінологія електронної комерції........................ ....75
3.3. Державне регулювання електронної комерції на досвіді Чехії............ ....82
3.4. Стан розвитку електронної комерції на Україні.................................... ....90
3.5. Аналіз законодавчого забезпечення розвитку електронної комерції
на Україні................................................................................................ ....95
3.6. Проблеми розвитку електронної комерції на Україні. Цифровий підпис.
Захист інформації............................................................................. ..100
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ..................................................................... ..109
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ....................................................... ..113
ДОДАТКИ ............................................................................................... ..122

Feedback

2
No feedback yet.
Period
1 month 3 months 12 months
0 0 0
0 0 0
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)