Каталог
Электронные книги22229

Курсова робота з цивільного права: Договір перевезення

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 01.02.2016
Содержимое: CP v.1.0.docx (55,24 Кбайт)

Продавец

Otto_von_Doom информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 2,62 руб..

Описание товара

Курсова робота з цивільного права на тему: Договір перевезення 28 сторінок
Вступ
Розділ I. Поняття та правова характеристика договору перевезення
1.1. Поняття договору перевезення та його характерні риси
1.2. Зміст, укладення та форма договору перевезення
Розділ II. Види перевезень та їх правове регулювання
2.1. Загальна характеристика договору перевезення вантажу
2.2. Загальна характеристика перевезення пасажирів та багажу
2.3. Цивільно-правова відповідальність за зобов’язаннями що випливають з договорів перевезення
Висновки
Список використаної літератури

Дополнительная информация

ВСТУП
Актуальність теми зумовлена тим, що на даному етапі розвитку економіки України роль транспорту має велике значення. Але поряд з технічними й економічними змінами, які відбуваються у транспортній сфері, вдосконалюються і правові відносини щодо перевезення транспортом. Це зумовлює необхідність постійного наукового дослідження як правового регулювання транспортування, так і питань договорів перевезення.
Слід зазначити, що договір перевезення відноситься до договорів про надання послуг. головною особливістю договорів про надання послуг, на відміну від договорів про виконання робіт, є те, що надання послуг невіддільне від діяльності особи, яка надає послуги. Зміст спеціальної правоздатності деяких підприємств становить виробнича діяльність з надання послуг. Одні послуги являють собою результат певних видів діяльності або праці і втілюються в товарах, інші, навпаки, не залишають реальних результатів, які б існували окремо від виконавців цих послуг.
Корисний ефект такої діяльності не виступає у вигляді певного осяжного матеріалізованого результату, як це має місце у підрядних договорах, а полягає в самому процесі надання послуги. Зобов’язання з надання послуг виникають, зокрема, з транспортних договорів.
Об´єктом дослідження є відносини, які укладаються з приводу організації перевезень.
Предметом дослідження є нормативно-правові акти, наукова і навчальна література.
Метою дослідження є аналіз договору перевезення як окремого інституту договірних зобов´язань, аналіз чинного законодавства України.
При написанні курсової роботи були використані такі методи дослідження: порівняльно-правовий метод, метод наукового пізнання, метод наукового аналізу, метод синтезу.
Структура курсової роботи. Робота складається з вступу, двох розділів і висновків. Перший розділ ¬¬¬– поняття та правова характеристика договору перевезення, він включає два підрозділи: поняття договору перевезення та його характерні риси і зміст, укладення та форма договору перевезення. Другий розділ – види перевезень та їх правове регулювання. Цей розділ складається з трьох підрозділів: загальна характеристика договору перевезення вантажу, загальна характеристика перевезення пасажирів та багажу, цивільно-правова відповідальність за зобов’язаннями що випливають з договорів перевезення

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 2,62 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.