Каталог
Электронные книги22229

Курсова робота Право притулку: історико-правові аспекти

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 1
Возвратов: 0

Загружен: 01.02.2016
Содержимое: MP.docx (79,58 Кбайт)

Продавец

Otto_von_Doom информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 2,6 руб..

Описание товара

Курсова робота з міжнародного права на тему: Право притулку: історико-правові аспекти 38 сторінок
ЗМІСТ
Вступ
Розділ I. Правова природа права притулку
1.1. Історія розвитку інституту притулку
1.2. Поняття та основні риси інституту притулку
1.3. Види притулку та їх характеристики
1.4. Обмеження у наданні притулку
Розділ II. Міжнародно-правове регулювання права притулку
2.1. Гаванські конвенції 1928 року
2.2. Загальна декларація прав людини 1948 року
2.3. Конвенція про статус біженців 1951 року
2.4. Декларація про територіальний притулок 1967 року
Розділ III. Практика надання притулку в історії сучасного міжнародного права
3.1. Приклади надання притулку
3.2.Приклади надання притулку українцям.
Висновки
Список використаної літератури

Дополнительная информация

Вступ
Особливе місце серед проблем сучасного міжнародного права відводиться стосункам держави і людини у сфері дотримання міжнародних стандартів по захисту прав і основних свобод людини, одним з яких є інститут права притулку. У цьому і полягає актуальність роботи.
Увага цього інституту викликана актуальністю захисту на міжнародному рівні прав людини на життя, свободу, переконання. На сьогодні міжнародне співтовариство намагається забезпечити захист і допомогу, а також сприяє ефективному рішенню проблем, кожного дня зростаючій кількості людей, які вимушені шукати притулок.
Особливістю застосування інституту притулку є право приймаючої держави визначити наявність підстав для надання притулку, а також кваліфікації умов, які спричинили необхідність його шукати, враховуючи вимоги міжнародного права по дотриманню прав і свобод людини. В такому аспекті,в діях держави повинно проявлятися її відношення до ситуації, що склалася в світі, з позиції сформованої поведінки по відношенню як до людини, так і до держави, територію якої цій особі довелось покинути. Якщо говорити про поведінку держави, то з однієї сторони, вона формується під впливом зовнішніх чинників, які обумовлені національним інтересом, рівнем розвитку правової системи і соціальної свідомості населення, а також розумінням і тлумаченням вимог міжнародного права. А з іншої сторони, на поведінку держави істотно впливають стосунки між державами, які втягнуті в правовідносини з приводу надання притулку, а саме забезпечення прав і інтересів сторони, територію якої покинуто.
Міжнародна міграція набула глобального характеру. Сьогодні майже кожна держава сучасного світу зіткнулася з питанням міграції, надання притулку особам, які змушені були покинути свою країну.
Об´єктом є міжнародно-правові відносини, які виникають з приводу захисту та забезпечення дієвості інституту права притулку. Це стосунки, що виникають між приймаючою державою та особою, що шукає притулок, приймаючої сторони і держави, територію якої покинуто, відносини з надання або відмови в наданні притулку тощо.
Предметом є безпосередньо притулок, його правова природа.
Метою є аналіз головних аспектів інституту притулку в міжнародному праві, його дії, правової природи та призначенні, місці в системі інститутів міжнародного права, освітлення основних принципів цього інституту, теоретичне узагальнення практики застосування права притулку, дослідження історичних умов виникнення і розвитку права притулку як інституту міжнародного права.
Методи дослідження. В основі лежить формально-юридичний метод, який дозволяє акцентувати увагу на праві притулку як на явищі міжнародного характеру. Також використовувались історичний, порівняльний, системний, логічний методи дослідження.
Структура курсової роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів і висновків. Перший розділ ¬¬¬– правова природа права притулку і він включає чотири підрозділи, а саме, історію розвитку інституту притулку, поняття та основні риси інституту притулку, види притулку та їх характеристики, та обмеження у наданні притулку. Другий – міжнародно-правове регулювання права притулку. Цей розділ складається також з чотирьох підрозділів: Гаванські конвенції 1928р., Загальна декларація прав людини 1948р., Конвенція про статус біженців 1951р., Декларація про територіальний притулок 1967р.Третій розділ – практика надання притулку в історії сучасного міжнародного права.

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 2,6 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.