Каталог
Электронные книги22229

КУРСОВА РОБОТА: Громадянство України: поняття та ознаки

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 01.02.2016
Содержимое: Full.docx (64,22 Кбайт)

Продавец

Otto_von_Doom информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 2,59 руб..

Описание товара

КУРСОВА РОБОТА з конституційного права на тему: Громадянство України: поняття та ознаки 35 сторінок
ПЛАН
Вступ
Розділ 1. Поняття інституту громадянства, громадянство України
1.1. Становлення та розвиток інституту громадянства в Україні
1.2. Зарубіжний досвід розвитку інституту громадянства
1.3. Поняття та зміст інституту громадянства
Розділ 2. Характеристика змісту поняття інституту громадянства України
2.1. Елементи змісту інституту громадянства
Розділ 3. Правові проблеми громадянства в Україні та шляхи їх усунення
3.1. Проблеми громадянства
3.2. Проблеми іноземців та апатридів в Україні
Висновки
Список законодавства та використаної літератури

Дополнительная информация

Вступ
Громадянство України - це стійкий, необмежений в просторі правовий зв´язок особи з Українською державою, заснований на юридичному визнанні державою цієї особи громадянином України, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов´язків в обсязі, передбаченому Конституцією і законами України.
Ознаками громадянства як певного зв´язку особи з державою є:
1) правовий характер:
2) необмеженість у просторі та часі;
3) максимальний характер взаємних прав та обов´язків.
Цей зв´язок знаходить своє виявлення в розповсюдженні на відповідну особу суверенної влади держави незалежно від місця її проживання - на території держави чи за її межами.
Система конституційно-правових норм, що регулюють питання громадянства складає головний конституційно-правовий інститут - інститут громадянства. Джерелами цього інституту є:
1. Конституція України.
2. Закон України «Про громадянство України».
3. Чинні міжнародні договори України з питань громадянства.
4. Підзаконні акти.
Норми цих актів, виходячи з визнання права на громадянство як природного права людини, закріплюють принципи громадянства та регламентують порядок набуття і припинення громадянства, повноваження органів державної влади та інших організацій, які беруть участь ´у вирішенні питань громадянства та порядок їх вирішення.
Конституційний статус громадянина — поняття, яке відображає тільки те, що властиве усім і кожному члену суспільства, і "залишає" за своїми рамками все приватне, індивідуальне, яке стосується конкретних осіб або груп осіб. Тому до конституційного статусу громадянина входять лише загальні для всіх суб´єктивні права та обов´язки, які у суб´єктів постійно виникають і припиняються залежно від виконання ними тих чи інших професійних функцій, громадського становища, характеру їх професійних функцій, громадського становища, характеру правовідносин, у які вони вступають, інших обставин.
Конституційний статус громадянина — єдиний, неподільний і однаковий для всіх.
До поняття правового статусу входять такі основні елементи (вони становлять його зміст і структуру): громадянство; загальна правоздатність; принципи правового статусу; конституційні права, свободи та обов´язки громадян; гарантії прав і свобод; відповідні правові норми.
Основна мета дослідження - охарактеризувати конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні та визначити громадянство, як елемент правового статусу, охарактеризувати інститут громадянства в Україні та його нормативно-правову реалізацію, проблеми теорії та практики.
Основними завданнями при написанні роботи стали:
підбір та аналіз нормативних та наукових джерел, присвячених питанням громадянства; узагальнення отриманих даних;
оформлення результатів дослідження у вигляді дійсної курсової роботи.
Актуальність цієї теми полягає у необхідності дослідження поняття громадянство тому що саме громадянство обумовлює поширення на особу всіх конституційних прав і обов’язків і змушує державу забезпечувати реалізацію і захист прав та інтересів громадян як на своїй території, так і за її межами. Це поняття розкриває державно-правові характеристики особи, вказує на її належність до певної держави, на існування між ними певних юридичних зв’язків, які для особи виступають у формі прав, свобод і обов’язків, тобто її правового статусу. 

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 2,59 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.