Каталог
Электронные книги22229

ДИПЛОМНАЯ - (укр.) СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА ЕС

Партнерам: 2,5 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0

Содержимое: 90513172105053.rar 49,78 Кбайт
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца maxi323f больше чем:
15 $скидка10%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Описание товара

Вступ
Розділ І. Передумови виникнення та розвитку Суду ЄС
І.1. Структура Суду ЄС
І.2. Юрисдикція Суду ЄС
Розділ ІІ. Значення та роль Суду ЄС в правотворчій діяльності
ІІ.1. Роль Суду ЄС
ІІ.2. Значення рішення Суду ЄС у розвитку права ЄС
Розділ ІІІ. Судова практика ЄС як джерело права
ІІІ.1. Значення Судового прецеденту в системі права
ІІІ.2. Правова природа судочинства в Суді ЄС
ІІІ.3. Діяльність Суду ЄС з питань захисту прав людини
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми дослідження. Одне з центральних місць в проблематиці європейського права займає питання про роль і значення судового рішення або, використовуючи термінологію англо-саксонской системи права, прецеденту в системі джерел європейського права. В правовій науці прецедент як джерело права оцінювалося лише негативно, проте останнім часом тон критичних висловів декілька пом`якшав. При цьому необхідно особливо підкреслити, що прецедент (або судове рішення) в системі європейського права має ряд принципових відмінностей від прийнятого в англійській системі загального права. В європейському праві допустимо говорити про те, що лише деякі рішення формулюють норму права, тоді як в англійському праві будь-яке рішення вищестоящого суду здатне зобов´язати нижчі судові інстанції. Саме тому в даній роботі прецедент використовується як інструмент, властивий європейському праву, і який має ряд відмінностей від визначення, прийнятого в англійському праві.
Питання про джерела, тим більше про роль судової практики в його системі, є однією з фундаментальних і найбільш складних, неоднозначних проблем сучасної науки права. Актуальність дослідження визначається також тим, що воно дозволить детально проаналізувати питання про роль судової практики в системі джерел європейського права.
Отже актуальність даної теми очевидне і полягає в дослідженні судової практики як джерела європейського права, включаючи як рішення Суду ЄС, так і Європейського Суду з прав людини, що діє в рамках Римської Конвенції.
Метою даної роботи є дослідження системи джерел в теорії європейського права і проблеми судової практики як джерела європейського права; аналіз проблеми судової практики Суду Європейських Співтовариств і Європейського Суду з прав людини як джерела європейського права. У даній роботі буде розглянуто питання про те, яке місце і значення займає судове
рішення в системі джерел європейського права. При цьому необхідно підкреслити, що під європейським правом слід розуміти сукупність правових норм «Європейських Співтовариств, Європейського Союзу і положень Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод». Таким чином, в даній роботі буде розглянуто питання про роль судового рішення як джерела права на прикладі практики Суду Європейських Співтовариств і Європейського Суду з прав людини.
На виконання мети поставлені такі завдання:
Завдання першої глави розглянути передумови виникнення Суду ЄС його структуру та юрисдикцію. У рамках даного розділу ми розглядали питання про те, як вирішується в доктрині питання про першочергові потреби для створення Суду ЄС а також про його структуру та юрисдикцію.
Завдання другої глави - піддати аналізу значенні судових рішень Суду Європейських Співтовариств і відповісти на питання, яка роль рішення Суду ЄС як джерела європейського права.
У третій главі буде розглянуто питання про те, яку роль в структурі джерел європейського права грає практика Європейського Суду з прав людини і як вирішується питання про конфлікт юрисдикції Суду ЄС і Європейського Суду з прав людини, а також роль судового прецеденти в системі права.
Структура даної роботи і кількість глав відповідає важливості аналізу окремих проблем в рамках даної теми. Структура побудови глав обумовлена тими завданнями, які необхідні для повноцінного аналізу поставленої в даній роботі судової практики як джерела європейського права.
Методологічні і теоретичні основи роботи. В рамках позитивістського аналізу особливу цінність

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.