Каталог
Электронные книги

ДИПЛОМФіз.реабілітація хворих з переломами шийки стегна

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 18.04.2014
Содержимое: 40418113235183.docx (357,22 Кбайт)

Описание товара

ЗМІСТ

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ…………………………………………………….....4
ВСТУП ………………………………………………………………………….…5
РОЗДІЛ 1. Сучасні погляди на фізичну реабілітацію хворих з переломами шийки стегнової кістки (аналіз літератури) ……………………………....…8
1.1. Переломи шийки стегна, їх характеристика й тактика лікування …....….8
1.2. Вікові особливості осіб похилого віку, які необхідно враховувати при проведенні фізичної реабілітації ………………………………………….….…16
1.3. Фізична реабілітація осіб похилого віку після переломів шийки стегна…. 23
1.4. Аналіз програм фізичної реабілітації для осіб після переломів шийки стегнової кістки у лікарняному періоді …………………………………………28
1.4.1. Використання ЛФК у комплексному лікуванні осіб з переломами шийки стегнової кістки ……………………………………………………………33
1.4.2. Застосування лікувального масажу для осіб з переломами шийки стегнової кістки ……………………………………………………………………37
РОЗДІЛ 2. Методи та організація дослідження ………………………….….40
2.1. Методи проведення дослідження ……………………………………….….40
2.1.1. Аналіз літературних даних та історій хвороб………………….……40
2.1.2. Вимірювання обводу стегна …………………………………………41
2.1.3. Вимірювання амплітуди руху у суглобах методом гоніометрії ….41
2.1.4. Тестування рухових навичок після переломів стегна …………..…43
2.1.5. Методи математичної статистики …………………………………….46
2.2. Організація дослідження ……………………………………………………..47
РОЗДІЛ 3. Загальна характеристика досліджуваних хворих з переломами шийки стегнової кістки …………………………………………………………49
3.1. Вимірювання обводу стегна у досліджуваних хворих………………..……52
3.2. Вимірювання амплітуди рухів у суглобах нижніх кінцівок у досліджуваних пацієнтів ……………………………………………………………………………54
3.3. Тестування рухових навичок у обстежених хворих …………………….…56
РОЗДІЛ 4. Обґрунтування реабілітаційної програми для хворих з переломами шийки стегнової кістки …………….……………………….….60
4.1. Програма ЛФК для хворих з переломами шийки стегнової кістки …..…60
4.2. Методика проведення масажу хворим з переломами шийки стегна …….67
4.3. Контроль ефективності розробленої методики фізичної реабілітації ……69
РОЗДІЛ 5. Аналіз результатів дослідження ……………………………….. 71
5.1. Результати підсумкового вимірювання обводу сегментів нижньої кінцівки у пацієнтів з переломами шийки стегнової кістки ………………………………..71
5.2. Результати підсумкового вимірювання амплітуди руху у суглобах нижніх кінцівок у пацієнтів з переломами шийки стегнової кістки …………………….72
5.3. Результати підсумкового тестування рухових навичок у пацієнтів з переломами шийки стегнової кістки ……………………………………………..76
5.4. Аналіз ефективності проведеного лікування ……………………………...79ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..…93

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………...……95

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….…97

Дополнительная информация

ВИСНОВКИ

1. Виходячи з аналізу літературних джерел треба відмітити, що фізична реабілітація осіб похилого віку посідає одне з провідних місць у процесі відновлення після переломів шийки стегнової кістки. Узагальнюючи рекомендації та вимоги до створення програм, ми визначили, що вони повинні бути цільовими, комплексними та відповідати принципам фізичного виховання.
2. При первинному обстеженні 26 осіб з переломами шийки стегнової кістки нами було виявлено, що у хворих обох груп (контрольна та експериментальна) після перелому спостерігалися рухові порушення, спричинені наявністю болю та набряку в оперованій кінцівці, обмеженням амплітуди рухів у всіх суглобах ураженої кінцівки. Зокрема надходили скарги на постійний біль у ділянці оперованого стегна, обмеження амплітуди згинання, розгинання, відведення, приведення стегна та згинання гомілки, зниження сили м’язів нижніх кінцівок.
3. Отримані результати тестування рухових навичок на початку дослідження показали, що пацієнти після оперативного втручання мають низький рівень володіння ними і є цілком залежними від сторонньої допомоги.
4. Отримані результати обстеження наприкінці дослідження показали, що біль у ділянці оперованого стегна зменшився у пацієнтів обох груп. Набряк в ураженій кінцівці зменшився у пацієнтів обох груп, однак у пацієнтів експериментальної групи результати були достовірно кращими, ніж у пацієнтів контрольної групи, і становили на рівні стегна відповідно 2,28% і 7,12%, на рівні гомілки – 0,36% і 2,84%.
5. Показники амплітуди рухів у суглобах ураженої кінцівки обох груп наприкінці експерименту вірогідно покращилися, однак у пацієнтів експериментальної групи ці показники були істотно вищими в порівнянні з пацієнтами контрольної групи, зокрема амплітуда згинання стегна – на 41,5%, згинання гомілки – на 33,8%, згинання стопи – на 31,5%, розгинання стопи – на 36,8%.
6. Рухова активність ураженої кінцівки у пацієнтів обох груп наприкінці дослідження залишилась обмеженою, однак відхилення від норми у пацієнтів експериментальної групи є меншими, зокрема за такими показниками: згинання стегна, ходьба, ступінь болю.
7. Застосування розробленої нами програми фізичної реабілітації для осіб похилого віку після перелому шийки стегнової кістки позитивно вплинуло на загальний фізичний стан пацієнтів, що підтверджують результати тестування рухових навичок.
8. Аналіз результатів дослідження показує, що розроблена нами програма з фізичної реабілітації хворих після переломів шийки стегнової кістки дозволяє прицільно впливати на вирішення рухових проблем, враховуючи індивідуальні особливості кожного пацієнта, що сприяє швидшому відновленню рухової активності. Свідченням ефективності впливу розробленої програми фізичної реабілітації є, зокрема, середня тривалість перебування у стаціонарі, яка у пацієнтів експериментальної групи становила 19,18±0,46, а у пацієнтів контрольної групи 27,6±1,29 ліжко-дня, що в середньому на 8,4 дня менше.
Розроблена програма фізичної реабілітації в стаціонарі може бути рекомендована для використання спеціалістами з ЛФК та медичним персоналом та дозволить скоротити терміни перебування пацієнтів у лікарні.

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.