Каталог
Электронные книги22229

Тема влади грошей в повісті Бальзака Гобсек та пєсі ...

Партнерам: 0,35 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 14.05.2011
Содержимое: 10514122924587.doc (207 Кбайт)
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 21,83 руб..

Описание товара

Курсовая работа (проект).
Раздел: Зарубежная литература / Зарубіжна література
Тема: Тема влади грошей в повісті Бальзака "Гобсек" та пєсі Карпенка-Карого "Сто тисяч"
Язык: Украинский
К-во страниц: 38

Дополнительная информация

ЗМІСТ
ВСТУП...3
РОЗДІЛ 1. СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРЧОЇ МАНЕРИ О. БАЛЬЗАКА...5
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТУРГІЇ І. КАРПЕНКА-КАРОГО...16
РОЗДІЛ 3. ТЕМА ВЛАДИ ГРОШЕЙ В ПОВІСТІ БАЛЬЗАКА «ГОБСЕК» ТА П’ЄСІ КАРПЕНКА-КАРОГО «СТО ТИСЯЧ»...22
3.1. Жанрово-композиційні особливості творів...22
3.2. Влада золота та уособлення її філософії в образах Гобсека та Герасима Калитки...26
3.3. Моралізм та соціальна значущість повісті «Гобсек» та п’єси «Сто тисяч»...31
ВИСНОВКИ...35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...38ВСТУП

Як у минулому так і сьогодні літературознавців продовжують цікавити філософськи погляди, що їх викладено на сторінках творів різних епох та літературних напрямків, та навчальний потенціал тих чи інших доробків світової літератури. Особливо якщо ці твори торкають переломних моментів в історії різних країн та їх національних громад. Однією із таких течій є реалізм, та його становлення у різних країнах.
Питання витоків реалізму та його розвитку турбувало багато вчених, зокрема П.Сиприо [Сиприо 2003], І.К.Парнасова [Парнасова 1997], П.Ф.Алешкіна [Алешкіна 1992], Г.Е.Іонкіс [Іонкіс 1988], Д.В.Затонский, Ф.С.Наркірьєр [Затонский, Наркирьер 1989], Є.А.Петрова, Є.Г.Петраш [Петрова, Петраш 1991] та багато інших. У більшості своїй вони займались дослідженням французького реалізму та творчості Оноре де Бальзака. Що стосується дослідження українського реалізму та творчості Івана Карпенка-Карого, то найкращі з таки робіт були написані ще на початку ХХ сторіччя, серед яких виділяється дослідження І. Франка «Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) [Франко 1907]. Серед інших варто відзначити роботи С. Єфремова [Єфремов 1989], В. Коряка [Коряк 1987], К.Ф. Вальченко [Вальченко 1994], І.М. Гудзь [Гудзь 1997], В.З. Семенович [Семенович 2001], А.З. Вороний [Вороний 1998] тощо. Але порівняльним дослідження схожих філософських позицій та ідей Карпенка-Карого та Бальзак не було присвячено жодної роботи.
Цим обумовлена і актуальність роботи, яка полягає у порівняльному дослідженні, систематизації ідейно-художніх особливостей та виявлені паралелізму образів та філософських позицій у повісті О.Бальзака «Гобсек» та п’єсі І. Карпенка-Карого «Сто тисяч».
Об’єктом дослідження даної роботи виступає ідейно-художній зміст повісті «Гобсек» та п’єси «Сто тисяч».
Предметом дослідження є характерологічні особливості ідейно-художнього змісту та філософські домінанти, виражені у цих двох творах.
Метою дослідження є вивчення та порівняння особливостей філософсько-художнього змісту, композиційної структури та особливостей образів двох творів.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
- визначити специфіку творчої манери О.Бальзака;
- виявити та проаналізувати особливості драматургії І. Карпенка-Карого;
- охарактеризувати жанрово-композиційні особливості творів;
- дослідити образи Гобсека та Герасима Калитки та охарактеризувати уособлення в цих персонажах філософію влади золота;
- порівняти та проаналізувати моралізм та соціальну значущість «Гобсека» та «Сто тисяч».
Теоретична значущість курсової роботи полягає в поглибленні та розширені теоретичних знань із творчості Бальзак та Карпенка-Карого, виявлені паралелізму в літературних течіях різних країн та відносно замкнутих літературних систем.
Практичне цінність роботи полягає в можливості застосування її результатів у курсах української та зарубіжної літератури, для поглибленого вивчення творчості Бальзака та Карпенка-Карого, а також у підготовці курсових і дипломних проектів студентами гуманітарних спеціальностей. ...

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 21,83 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.