Каталог
Электронные книги22229

Семантико-прагматичнi особливостi сигнатури (на ...

Партнерам: 1 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 14.05.2011
Содержимое: 10514112524633.doc (404 Кбайт)
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 62,28 руб..

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Филология / Філологія (Немецкий язык и литература / Німецька мова та література)
Тема: Семантико-прагматичнi особливостi сигнатури (на матерiалi сучасноi нiмецькоi мови)
Язык: Украинский
К-во страниц: 71
К-во наименований в списке лит-ры: 84

Дополнительная информация

ЗМІСТ
ВСТУП...3
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИГНАТУРИ ЯК МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ...6
1.1. Мовленнєвий жанр та різність підходів до його визначення...6
1.2. Лінгвопрагматичний потенціал мовленнєвих жанрів...16
1.3. Мовленнєвий жанр сигнатури та його характеристика...23
Розділ 2. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИГНАТУРИ...30
2.1. Структурні особливості сигнатур...30
2.2. Семантична обумовленість структурних компонентів сигнатури...33
Розділ 3. СПЕЦИФІКА СИГНАТУРИ В ПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ...37
3.1. Імперативна модальність жанру сигнатури...37
3.2. Імперативна тональність та дієслова із модальністю необхідності та можливості...39
3.3. Лексика із інструктивною семантикою...49
3.4. Синтаксичні засоби прагматичного впливу та інформативно-прагматичні сегменти сигнатури...52
ВИСНОВКИ...62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...65

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної думки відкриваються все нові перспективи та напрямки досліджень, які продукуються потребами сучасного суспільства, та вимогами, які воно ставить до сучасної науки. Так, на сьогоднішній день найбільш релевантними видаються когнітивно-дискурсивні дослідження, які підкреслюють комунікативну складову мовного процесу та враховують індивідуальні особливості сприймання та інтерпретації (Н. Ф. Алефіренко [Алефиренко 2004]; Т. М. Ніколаєва [Николаева 1995]; М. К. Бісімалієва [Бисималиева 1999]; В. И. Карасик [Карасик 2004]).
Як відомо комунікація має на меті не лише обмін інформацією та досвідом. Одним із визначальних факторів комунікативного акту є як правило вплив на адресата та якщо для такого впливу у адресанта є лише суто лінгвістичні засоби, то й постає питання про взаємовідношення між самою мовною системою та її користувачами. Дослідженням комунікативної мети та стратегій її досягнення, а також впливом на реципієнта повідомлення займається лінгвопрагматика (М.Л. Макаров [Макаров 1990], А.А. Чухно [Чухно 2007, c. 11], Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева [Арутюнова, Падучєва 1985], Дж.Р.Серль [Серль 1986], А.В. Федосеева [Федосєєва 2005], Я.Ю. Кравченко [Кравченко 2005], Т.А. Воронцова [Воронцова 2006]).
Згідно загальної теорії комунікації, кожний із її актів, як зафіксований так і незафіксований, можуть набувати загальних рис за тими чи іншим параметрами, зокрема вибір мовних засобів, мета, тема, особливості вибору стилістичних прийомів. Кожний набір схожих за собою комунікативних проявів може формуватися в особливий мовленнєвий жанр, який виступає як засіб уніфікації та систематизації всієї комунікації (М.М. Бахтін [Бахтін 1979], Д.Д. Салімовський [Салімовський 2002], А. Вежбицька [Вежбицька 1993], В.В. Дементьєв [Дементьєв 1997], Т.В. Шмельова [Шмельова 1995).
Одним із таких жанрів виступає сигнатура, дослідженню якої було присвячено досить обмежена кількість робіт. Одні з них розглядають інструкції до лікарських засобів лише у контексті загального дослідження фармацевтичного дискурсу, не роблячи акценту на більш конкретному розгляді (Г.П. Бурова [Бурова 2008], [Бурова 2006]). Інші концентрують свою увагу на вимогах, що висуваються до сигнатур, вказуючи на необхідність їх дотримання (М.Ф. Косилова [Косилова 2003]), але так і не розкривають внутрішніх механізмів творення відповідного прагматичного ефекту, що могло б суттєво допомогти у створенні єдиного мовного каркасу для побудови інструкції лікарського засобу і тим самим ліквідувати прорахунки, що іноді допускають фармацевтичні компанії та поліпшити ставлення до виконання вимог, що висуває інструкція до реципієнта.
Цим обумовлена і актуальність роботи, яка полягає у вивченні та систематизації найбільш дієвих засобів прагматичного впливу, що використовуються у мовленнєвому жанрі сигнатури.
Об’єктом дослідження даної роботи виступає мовленнєвий жанр сигнатури.
Предметом дослідження є семантико-прагматичні особливості мовленнєвого жанру сигнатури у сучасній німецькій мові.
Метою дослідження є вивчення семантико-прагматичних особливостей та систематизація засобів прагматичного впливу у мов

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 62,28 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.