Каталог
Электронные книги22229

Поетика роману Гунтера Грасса “Траєкторія крабу

Партнерам: 1 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 14.05.2011
Содержимое: 10514105105950.doc (409,5 Кбайт)
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 63,31 руб..

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Зарубежная литература / Зарубіжна література
Тема: Поетика роману Гунтера Грасса “Траєкторія крабу”.
Язык: Украинский
К-во страниц: 81

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ВСТУП...3
Розділ 1 ПОЕТИКА ПОСТМОДЕРНІЗМУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ТРАКТУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ...8
1.1 Розуміння поетики постмодернізму...8
1.2 Ознаки постмодернізму на формальному рівні...18
1.3 Ознаки постмодернізму на змістовому рівні...28
Розділ 2 ПОЕТИКА РОМАНУ ГУНТЕРА ГРАССА «ТРАЄКТОРІЯ КРАБА»...37
2.1 Місце роману «Траєкторія Краба» у творчості Гунтера Грасса...37
2.2 Принципи зображення людського характеру у романі Г.Грасса «Траєкторія краба»...39
2.2.1 Принципи зображення людського характеру у постмодерністських творах на прикладі роману «Траєкторія краба»...39
2.2.2 Інтертекстуальність у романі Г.Грасса «Траєкторія Краба»...46
2.2.3 Застосування принципу нонселекції в романі Г.Грасса «Траєкторія Краба»...50
2.3 Майстерність психологічного аналізу персонажів у романі Г.Грасса «Траєкторія краба»...53
2.3.1 Внутрішній монолог та діалог у зображені людського характеру...53
2.3.2 Використання деталі, пейзажу та портрету при зображенні людського характеру у творі Г.Грасса «Траєкторія краба»...60
ВИСНОВКИ...68
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...72
ZUSAMMENFASSUNG...81

ВСТУП

Останні десятиліття ХХ століття – це час соціальної й політичної невизначеності, що знайшла відбиття у всіх сферах духовної культури. Особливості культурного, літературного й наукового життя цього періоду обумовлені деструкцією єдиної ціннісної модерністської парадигми, що сформувалася в післяренесансний період. У ситуації девальвації філософських, естетичних, економіко-політичних систем вивчення постмодерністської концепції світу й людини є надзвичайно перспективним.

Український дослідник Б.Бігун справедливо відзначає, що зміни у свідомості, викликані новою парадигмою цінностей, знайшли своє втілення в художній практиці. На думку вченого, постмодернізм виступає не тільки як «один із провідних стилів у літературі, а і як певна тенденція в культурі ХХ сторіччя» [Бігун 1999, с.54], тобто в більш широкому значенні постмодернізм – результат культурних і соціальних перетворень, що знаменує перехід до нового витка в духовному розвитку соціуму. Постмодернізм характеризується еклектичним з´єднанням мистецтва й науки, філософії й релігії на більш досконалому світоглядному рівні.

Заслуговує на увагу й думка К.Степаняна, який стверджує що, «постмодернізм – один з ведучих (якщо не головний) напрямків у світовій літературі й культурі останньої третини ХХ століття, який відбив найважливіший етап релігійного, філософського й естетичного розвитку людської думки, що дало чимало блискучих імен і творів, що дуже істотно виявилося й у вітчизняних літературі й мистецтві» [Степанян 1998, с.35].

Проблеми виникнення й функціонування постмодернізму і їхнє теоретичне осмислення стали об´єктом розгляду вчених починаючи з 60-х років ХХ століття. Так, у закордонному літературознавстві, філософії й естетиці результати вивчення різних аспектів постмодернізму знайшли відбиття в роботах Ж.-Ф.Ліотара [Лиотар 1998], Ж.Дерріда [Деррида 1993], М.Фуко [Фуко 1989], Р.Барта [Барт 1989], У.Еко [Єко 1992], І.Хассана [Хасан 1999], Д.Фоккема [Фоккема 1988], Ф.Джеймсона [Джеймсон 1999], Ж.Дельоза [Делез 1988], Ф.Гваттарі [Гваттари 1990], Ж.Бодійяра [Бодияр 1989], Ю.Крістевой [Кристева 1995] і ін.

В останнє десятиліття з´явилися роботи українських вчених, у яких постмодернізм розглядається в тісному зв´язку з філософськими, естетичними й соціальними парадигмами ХХ століття: це дослідження А.Мережінської [Мережинская 2004], Д.Затонського [Затонский 1996], Т.Денисової [Денисова 1995] і ін.

Проблеми розвитку постмодернізму розглядаються також й у фундаментальних роботах російських вчених І.Скоропанової [Скоропанова 2002], І.Ільїна [Ильин 1996], Н.Маньковської [Маньковская 2000], М.Ліповецького [Липовецкий 1997], М.Епштейна [Эпштейн 1995], В.Куріцина [Курицын 1997] і ін.

Можна говорити, що постмодернізм – одна з кардинальних і актуальних проблем як сучасної інтелектуально-духовної й художньої культури, так і науково-дослідницької думки. Од

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 63,31 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.