Каталог
Электронные книги22229

Поетика дзеркального відображення» та засоби її ...

Партнерам: 1 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 22.05.2011
Содержимое: 10522173727750.rar (90,68 Кбайт)

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 64,43 руб..

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Німецька мова та література
Тема: «Поетика дзеркального відображення» та засоби її об’єктивації в творах періоду романтизму. (архив WinRAR)
Язык: Украинский
К-во страниц: 84

Дополнительная информация

ЗМІСТ

Вступ ...3
Розділ 1. Теоретичні засади лінгвокогнітивного та комунікативно-прагматичного дослідження німецького романтичного дискурсу ...7
1.1. Лінгвокогнітологія та комунікативна прагматика як підходи до вивчення мовних явищ ...7
1.2. Дискурс як мовленнєве явище та його сутність ...14
1.3. Поняття романтизму та німецького романтичного дискурсу ...19
1.4. Основні характеристики німецького романтичного дискурсу, особливості його побудови, принципи та засоби створення ...26
Висновки до розділу 1 ...32
Розділ 2. Поетика дзеркального відображення та її реалізації в німецькому романтичному дискурсі ...35
2.1. Поетика романтизму та її основні принципи в творчості німецьких письменників-романтистів ...35
2.2. Засоби реалізації «поетики дзеркального відображення» в німецькому романтичному дискурсі ...45
2.2.1. Принцип двоєсвіття та його реалізація через образи двійників та роздвоєння душі героя ...45
2.2.2. Символи «Spiegel» та «Mond», топоси дзеркала та відлуння як основні засоби реалізації «поетики дзеркального відображення» ...49
2.2.3. Інші засоби реалізації «поетики дзеркального відображення» в німецькому романтичному дискурсі ...62
Висновки до розділу 2 ...65
Висновки ...67
Перелік використаної літератури ...72

ВСТУП

Упродовж багатьох десятиліть німецький романтичний дискурс був і залишається однією з найбільш привабливих філологічних проблем. Він неодноразово ставав предметом історико-літературних, літературознавчих і соціологічних досліджень (Н.Я. Берковський, В.Д. Демченко, Б.Г. Реізов, Д.Л. Чавчанідзе, A. von Bormann, G. Busse, H. Prang, H. Schanze, O. Hestermann та ін.). Розглядався він і як міждисциплінарний феномен (O.F. Best / H.J. Schmidt, K. Brinkmann, M. Reich-Ranicki, W. Seghebrecht). Предметом наукового пошуку ставали найбільш популярні романтичні теми й мотиви: „кохання” (P. Kluckhohn, W. Hinderer / A. v. Bormann), „природа” (A. Goodbody, E. Frenzel), „смерть” (E. Volkmer-Burwitz), „меланхолійність” (W. Nesbeda), хронотоп (Ф.П. Федоров) тощо. Не цуралася філологічна думка й лінгвопоетики „романтичного мовлення” – зокрема, образності романтичних творів прозового (H. Hillmann) і драматичного (О.В. Карельський) форматів, окремих теоретичних аспектів символізації (B.A. Sǿrensen), лінгвальних особливостей філософських творів Новаліса і Ф. Шлегеля (О. Вайнштейн), специфіки мовленнєвого стилю раннього романтизму (J. Petrich) тощо.
Незважаючи на численні, здебільшого літературознавчі, розвідки щодо природи і функцій цього складного явища в етнокультурному просторі Німеччини кінця ХVIII – першої половини XIX ст., так і невирішеним залишилося широке коло важливих системологічних проблем. Не з’ясованими є також його лінгвістично релевантні властивості – лінгвостилістичний профіль і специфіка вербального аранжування романтичної моделі світу, які, власне, й визначають дискурсивний простір німецького романтизму. Вивчення німецького романтичного дискурсу під таким кутом зору торкається й проблеми дискурсу в цілому, межі, структура і категорії якого ще не до кінця з’ясовані.
Актуальність роботи зумовлена зростаючою в останні десятиліття загальною тенденцією зацікавленості та дедалі більшим інтересом до вивчення когнітивних і комунікативних засад дискурсивної діяльності людини. Включення німецького романтичного дискурсу до наукового обігу та вивчення його лінгвостилістичної специфіки становить собою новий ракурс цієї проблеми. Отже, виникає необхідність дослідження характерних рис та особливостей поетики романтичних творів та аналізу відповідних літературних та стилістичних засобів, що реалізують основні принципи німецького романтичного дискурсу. Одним з таких основних принципів романтичного дискурсу є «дзеркальне відображення», що витікає з несумісності уявлень ідеалу та дійсності, розірваності свідомості романтичного суб’єкту, тобто роздвоєності його та його душі. Породжена романтичним ставленням до світу «поетика дзеркального відображення», в якій найбільш повно втілилися характерні риси ...

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 64,43 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.