Каталог
Электронные книги22229

Особливості правового регулювання договорів про надання

Партнерам: 0,4 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 23.05.2011
Содержимое: 10523135612227.rar (28,18 Кбайт)

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 25,88 руб..

Описание товара

Курсовая работа (проект).
Раздел: Право
Тема: Особливості правового регулювання договорів по надання юридичних послуг (файл WinRAR).
Язык: Украинский
К-во страниц: 29

Дополнительная информация

ЗМІСТ

Вступ ...3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ...5
1.1. Поняття послуг та їх правове закріплення ...5
1.2. Договір про надання послуг як різновид цивільно-правових договорів та новела в цивільному законодавстві України ...7
1.3. Загальні положення про договори про надання послуг за чинним законодавством України ...8
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ ...14
2.1. Договір про надання юридичних послуг: поняття та сутність ...14
2.2. Предмет договору про надання юридичних послуг ...16
2.3. Відповідальність сторін договору про надання юридичних послуг ...19
РОЗДІЛ 3. ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ ...22
Висновки ...26
Перелік використаної літератури ...29

ВСТУП

Договір про надання юридичних послуг останні п’ятнадцять років зазнав свого розвитку на тлі пожвавлення економічного та політичного життя в Україні. Все більше громадян України та іноземців, які здійснюють в нашій країні підприємницьку та іншу діяльність, звертаються до професійних юристів за правовим оформленням тих чи інших операцій або за супроводженням захисту порушених прав. Але нерідко спори виникають і між самими учасниками договірного правовідношення з надання юридичних послуг.
Більшість спорів за даною категорією справ породжуються через нормативну невизначеність предмета договору про надання юридичних послуг, що дозволяє неоднозначно тлумачити належність виконання такого договору.
ЦК України не містить в собі такого пойменованого договору як договір про надання юридичних послуг. Не має подібного договору й в інших нормативних актах. У загальному вигляді положення про договір про надання послуг міститься у ЦК України.
Отже, можна стверджувати, що ні на нормативному рівні, ні на рівні судової практики не існує єдності позицій щодо чіткого розуміння предмету послуги як такої та предмету юридичної послуги зокрема; а також не має єдиного тлумачення умов договору про надання юридичних послуг. Саме все це й зумовило актуальність обраної теми дослідження.
Об’єктом дослідження даної роботи виступають правовідносини, що виникають при наданні юридичних послуг, тобто у зв´язку з укладенням та забезпеченням належного виконання договорів про надання юридичних послуг.
Предметом дослідження є договір про надання юридичних послуг.
Метою написання даної курсової роботи є комплексний аналіз сутності цивільно-правового договору про надання юридичних послуг та встановлення його особливостей в сучасних умовах. Мета дослідження обумовила низку поставлених завдань:
- з’ясувати поняття та сутність договорів про надання послуг, проаналізувати загальні положення щодо регулювання даного виду цивільно-правових договорів;
- розкрити поняття договору про надання юридичних послуг;
- надати правову характеристику договору про надання послуг, а саме: дослідити зміст та предмет договору, з’ясувати права та обов’язки сторін за ним, визначити порядок припинення та розірвання договору;
- виявити та проаналізувати особливості договору про надання юридичних послуг;
- зробити огляд судової практики стосовно договорів про надання юридичних послуг.
Для досягнення мети були використанні наступні методи. Системній метод вживався при аналізі різних понять. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувалися питання пов’язані з правовим регулюванням договору. На підставі методу прогнозування формувалися пропозиції щодо вдосконалення договірних відносин в Україні. Окрім загальних методів використовувалися і спеціальні, до яких належить історичний метод, метод групування.
Теоретична значущість роботи полягає в систематизації та узагальненні знань про договір про надання юридичних послуг; виявленні особливостей, специфіки та проблемних питань в правовому регулюванні даних видів договорів.
Практична цінність роботи полягає в можливості використання результатів дослідження для поглибленого вивчення даного виду цивільних правовідносин, зас

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 25,88 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.