Каталог
Электронные книги22229

Інновативний характер запозичень у сучасній німецькій..

Партнерам: 0,5 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 14.05.2011
Содержимое: 10514122437157.doc (224 Кбайт)
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 32,13 руб..

Описание товара

Курсовая работа (проект).
Раздел: Филология / Філологія
Тема: Інновативний характер запозичень у сучасній німецькій мові.
Язык: Украинский
К-во страниц: 41

Дополнительная информация

ЗМІСТ

Вступ...3
Розділ 1. Запозичення: проблеми визначення, поняття, класифікація. Причини іншомовних запозичень...5
1.1. Поняття і класифікація запозичень...5
1.2. Іншомовні запозичення і їхні основні причини...9
Розд іл 2. Ін новативн и й характер іншомовних запозичень у сучасній німецькій мові...13
2.1. Англоамерикан і зм и як основний вид іншомовних запозичень сучасної німецької мови...13
2.2. І нновативн и й характер запозичень в області комп´ютерної техніки й Інтернету...15
2.3. Запозичення в області терміносистеми німецької мови...22
2.4. Іншомовні запозичення в повсякденній лексиці німецькомовного населення і їх інновативність...27
2. 5 . І нновативн и й характер англоамериканс ь ких запозичень у молодіжному слен ці (жаргоні)...34
Висновки...39
Перелік використаної літератури...41

ВСТУП

Найбільш важливими і характерними рисами будь-якої мови і його словникового складу є рухливість, мінливість, прагнення до удосконал е ння і розвитку за рахунок різних засобів і ресурсів. Одним зі шляхів збагачення словникового складу мови є запозичення слів іншомовного походження. Сучасні публіцистичні матеріали, що використовуються при навчанні німецькій мові, містять ряд нових іншомовних слів. Статистична обробка фактичних даних за останнє десятиліття показує, що основним джерелом запозичення лексичних одиниць у німецькій мові виступає англійська мова, причому найбільш активно процес запозичення протікає в сфері іменника. Лег ке вживание англоамерикан і зм і в у лексичну систему німецької мови по яснююється тим, що англійська і німецька мови є генетично родинними і ви корист овують од и н шрифт.

В умовах міжнародних зв´язків і контактів , що постійно розвиваються у різних областях поповнення словникового складу німецької мови в результаті включення нових іншомовних слів носить інтенсивний характер. Слід зазначити, що група неологізмів-запозичень неоднорідна. Це виявляється в різних ознаках: у ступені актуальності для носіїв мови, що запозич у є; у вживаності, поширеності; у характері контексту вживання; у рівномірності розподілу за різни ми джерела ми ; у характері взаємодії з іншими лексичними одиницями словникового складу сучасної німецької мови; у наявності словотворчих і структурних зв´язків і в деяких інш их . Названі ознаки визначають статус нових запозичень у словниковому складі сучасної німецької мови. Вивчення особливостей і закономірностей реального функціонування нових іншомовних слів показує, що під впливом мовних і позамовних факторів ряд нових іншомовних слів виявляє тенденцію до закріплення в словниковому складі.

Це в с е при з водить до висновку про те, що тема даної курсової роботи на сьогодні досить актуальна. Актуальність даної теми полягає в тім, що процес запозичення з іноземних мов не припиняється в будь-який час і в будь-якій мові, тобто завжди з´являються нові запозичення, нові слова, що і розглядаються лінгвістами і вченими. До того ж, в даний час процес запозичення відбувається настільки швидко, що нові слова стають всесвітньо відомими й вживанними , але дотепер можуть бути не внесені в словники, а отже вивчення й опис запозичених слів стає необхідним і актуальним.

Темою даної курсової роботи є і нновативн и й характер запозичень у сучасній німецькій мові. Виходячи з теми курсової роботи об´єктом дослідження роботи є іншомовні запозичення в сучасній німецькій мові, а предметом - безпосередньо і нновативн ій характер даних запозичень, їхня новизна.

Ціль даної роботи можна визначити як необхідність дослідження і виявлення інновативного характеру іншомовних слів-запозичень на прикладі лексики сучасної німецької мови. Отже, завданнями роботи є: вивчити і пояснити феномен запозичень, їх причини; виявити нові запозичення в сучасній німецькій мові; визначити сферу їхнього застосування, денотативні і конотативн і значення; виявити і нновативн і й характер запозичень сучасної німецької мови. При проведенні дослідження використовувалися методи семантичного,

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 32,13 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.