Каталог
Электронные книги22229

Лексичні та синтаксичні показники в німецькій мові ...

Партнерам: 0,5 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 14.05.2011
Содержимое: 10514122546790.doc (213 Кбайт)
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 31,94 руб..

Описание товара

Курсовая работа (проект).
Раздел: Филология / Філологія
Тема: Лексичні та синтаксичні показники в німецькій мові (на прикладі складних речень).
Язык: Украинский
К-во страниц: 38

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ВСТУП...3
РОЗДІЛ 1. ЛЕКСИЧНІ ПОКАЗНИКИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ...5
1.1. Лексичне значення слова та його різновиди...5
1.2. Основні види лексичних показників...7
1.3. Особливості лексичних показників у складних реченнях...12
РОЗДІЛ 2. СИНТАКСИЧНІ ПОКАЗНИКИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ...16
2.1. Поняття та сутність синтаксичних показників...16
2.2. Характеристика основних синтаксичних показників...17
2.3. Синтаксичні показники складного речення...22
РОЗДІЛ 3. ЛЕКСИЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ ПОКАЗНИКИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ НА ПРИКЛАДІ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ...26
ВИСНОВКИ...34
Список використаних джерел...37

ВСТУП

Сьогодні часто говорять про те, що мовні зміни ніколи ще не відбувалися так стрімко як в останні десятиліття, і ці зміни стосуються, насамперед , безпрецедентного збільшення словникового запасу. Однак і граматика не залишається осторонь - навіть вона, одна із найстійкіших і консервативних мовних сфер, змушена реагувати на сучасні реалії.

Говорячи про тенденції розвитку сучасної німецької мови, необхідно особливо підкреслити, що мова йде в першу чергу або про певні переваги у виборі мовних засобів, які вже мають місце бути, але ще не стали загальнообов´язковими й загальновизнаними, або про подальший розвиток уже наявних явищ і процесів.

Останнім часом питання синтаксичних та лексичних показників в німецькій мові привертало увагу дослідників. Серед тих питань, які дотепер вимагають подальшої наукової розробки, важливе місце займає питання про складне речення, як особливу одиницю синтаксису, і існуючий лексичний зв´язок між його компонентами. Важливим ту є й той факт, що в основі розподілу зв´язків між частинами складного речення лежать й значеннєві, лексичні, й формально-граматичні, синтаксичні моменти.

Вивченням складних речень на протязі багатьох років займались різні вчені, вони розробляли різні підходи та класифікації складних речень (Е.Н. Ширяев [Ширяев 1980]; М.Х. Халимов [Халимов 2000]; М.И. Черемисина, Т.А. Колосова [Черемисина, Колосова 1987]; Т.П. Карпакова [Карпакова 1990]; Д.И. Изаренков [Изаренков 1988]; А.М. Лисенко [Лисенко 1989]; Г.А. Золотова [Золотова 2003]; А.Г. Димитриева [Димитриева 2006]; Г.С. Валуєва [Валуєва 1994]), але вони не торкались проблематики синтаксичних та лексичних показників складних речень в сучасній німецькій мові. Цим обумовлена актуальність роботи, яка полягає в визначенні синтаксичних та лексичних показників в німецькій мові взагалі та в системі складних речень безпосередньо.

Об´єктом дослідження даної роботи виступають синтаксичні та лексичні показники в німецькій мові.

Предметом дослідження є особливості синтаксичних та лексичних показників складних речень в сучасній німецькій мові.

Метою дослідження є вивчення синтаксичних та лексичних показників в німецькій мові, їх характеристик та особливостей в рамках складних речень. Мета дослідження обумовила низку поставлених завдань:

- визначити поняття синтаксичних та лексичних показників;

- дослідити існування цих показників в німецькій мові;

- дати характеристику основним засобом вираження лексичних та синтаксичних показників;

- виявити особливості функціонування показників у німецькій мові взагалі та в складних реченнях безпосередньо.

Для досягнення мети були використанні наступні методи: дескриптивний, порівняльний, аналітичний та структурно-функціональний.

Теоретична значущість роботи полягає в систематизації та узагальненні знань про синтаксичні та лексичні показники у німецькій мови та безпосередньо у складних реченнях.

Практична цінність роботи полягає в можливості використання результатів дослідження для факультативного поглибленого вивчення синтаксису та лексикології, а також для подальших наукових та дослідницьких робіт. ...

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 31,94 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.