Каталог
Электронные книги22229

Лінгвостилістичні особливості творчості К. Крауса

Партнерам: 0,5 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 1
Возвратов: 0

Загружен: 22.05.2011
Содержимое: 10522180636707.rar (38,5 Кбайт)

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 30,97 руб..

Описание товара

Курсовой проект (работа).
Раздел: Зарубежная литература / Зарубіжна література
Тема: . Лінгвостилістичні особливості творчості К. Крауса (архив WinRAR)
Язык: Украинский
К-во страниц: 36
Стоимость (WMZ): 15

Дополнительная информация

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи лінгвостилістики ……...6
1.1. Поняття стилістики, її предмет дослідження та зміст ……………..6
1.2. Лінгвостилістика як розділ мовознавства та частина загальної стилістики ………………………………………………………………………..11
1.3. Характерні риси лінгвостилістики художньої мови ………………16
Розділ 2. Лінгвостилістичні особливості творів Карла Крауса ……….20
2.1. Основні віхи життя та творчості письменника .…………………...20
2.2. Характеристика лінгвостилістичних особливостей творів Карла Крауса ……………………………………………………………………………24
Висновки ………………………………………………………………….33
Перелік використаної літератури ……………………………………….34ВСТУП

В останні десятиліття художній текст як особлива форма систематизації знань людини про світ залучає до себе увагу дослідників різних наукових дисциплін: стилістики, літературознавства, семіотики, когнітивної лінгвістики, культурології, що дозволяє багатосторонньо освітити ті проблеми, що стосуються основних функцій і особливостей структури художнього тексту, як у плані змісту, так і в плані форми.
Особливе значення для вивчення художнього тексту здобувають дослідження в рамках лінгвістики тексту, результати яких усе більше проникають в інші області знання. На думку багатьох учених, проблеми стилістики й стилістичного аналізу тексту є досить актуальними [Щерба 1957; Степанов 1980; Падучева 1996], а вивчення мови художньої літератури привертає до себе постійну увагу лінгвістів [Гальперин 1980; Кухаренко 1976, 1988; Тураева 1986].
У зв´язку зі спряженістю лінгвостилістики з лінгвістикою тексту, з одного боку, і теорією художньої літератури, з іншого, однієї з головних її завдань стає виявлення загальнозначущих закономірностей, які лежать в основі мовної організації художнього тексту і являють собою "сутність і міру естетичного ефекту" [Лотман 1996].
Останнім часом у мовностилістичних дослідженнях особлива увага приділяється комунікативно-прагматичному аспекту вивчення текстів художньої літератури [Чернухина 1984; Болотнова 1992; Александрова 1996]. Сучасні дослідження художньої мови як особливого способу передачі інформації, можна умовно розділити на дослідження мови поетичної [Козленко 1980; Гончаренко 1988; Козицкая 1998; Кемаева 2003] і дослідження художньої прози [Виноградов 1959; Кухаренко 1976; Чернухина 1984; Падучева 1995; Чес 2000; Челикова 2001].
Дослідники відзначають, що при всій специфіці поезії й прози, вони мають певну типологічну спільність, завдяки схожим комунікативним функціям: естетичній, емоційній, експресивній та ін., а також подібності комунікативно-прагматичної ситуації й мовних засобів реалізації комунікативних завдань, із чого можна зробити висновок, що всі висновки щодо комунікативно-змістовної сторони, зроблені дослідниками поезії або прози, поширюються на художній текст у цілому.
Головне завдання стилістики вивчення й опис функціональних стилів, ознак і стилістичних властивостей окремих мовних одиниць, які поєднують їх (у межах загальної системи мови) у частки, функціонально однорідні підсистеми. Саме дослідження художніх творів з позицій стилістики, вивчення різноманітних стилістичних засобів на всіх рівнях тексту і є головною задачею лінгвостилістичного дослідження. Саме з такой точки зору проводиться й дослідження лінгвостилістичних особливосте творчості Карла Крауса.
Актуальність роботи зумовлена необхідністю дослідження художнього стилю Карла Крауса саме через вивчення лінгвостилістичних особливостей його творів, використання різноманітних стилістичних прийомів, виражальних засобів мови.
Об’єктом дослідження даної роботи виступає лінгвостилістика, її складові елементи.
Предметом дослідження є лінгвостилістичні особливості творчості Карла Крауса, стилістичні прийоми та виражальні моін та позамовні засоби, що використовує письменник у своїх творах.
Мета дослідження полягає у докладному аналізі добутків Крала Крауса та виявленні на його основі характерних рис та домінантних ознак своєрідності

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 30,97 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.