Каталог
Электронные книги22229

Гендерні та аксіологічні параметри німецькомовного ...

Партнерам: 1 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 14.05.2011
Содержимое: 10514110414710.doc (1135 Кбайт)
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 64,71 руб..

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Филология / Філологія
Тема: Гендерні та аксіологічні параметри німецькомовного шлюбного оголошення.
Язык: Украинский
К-во страниц: 101

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ...3
ВСТУП...4
1. ШЛЮБНІ ОГОЛОШЕННЯ В КОНТЕКСТІ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ...7
1.1. Поняття рекламного дискурсу...7
1.2. Оголошення як продукт рекламної діяльності...11
1.3. Текстотип "шлюбні оголошення" як одиниця рекламного дискурсу...15
2. ҐЕНДЕРНІ ПАРАМЕТРИ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ШЛЮБНИХ ОГОЛОШЕНЬ
2.1. Ґендерні комунікативні стратегії в рекламному дискурсі...21
2.2. Ґендерний аспект ціннісної орієнтації людиниі...26
2.3. Актуалізація ґендерних стереотипів у шлюбних оголошеннях...35
2.4. Концептуалізація гендерних стереотипів у шлюбних оголошеннях...43
3. АКСІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ШЛЮБНИХ ОГОЛОШЕНЬ
3.1. Оцінка як міждисциплінарний феномен...49
3.2. Ґендерна стереотипізація оцінних структур у текстах шлюбних оголошень...56
3.3. Специфіка актуалізації ґендерної самооцінки в текстах шлюбних оголошень...65
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ...75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...80
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ...89
ДОДАТКИ...90

ВСТУП

У сучасних умовах розвитку суспільства реклама є одним із засобів масової комунікації. Вона активно входить в усі сфери життя, оригінально і нестандартно використовує мовні засоби [Апресян 1991; Арутюнова 1984; Гиздатов 1988; Гольдман 1991; Гусейнова 1999; Карасик 1992; Колшанский 1984; Кубрякова 1997; Маєвська 1993; Bresser 1992; F o rster 1995; Heiz 1994; Holly 1999; Pflaum / Bauerle 1992; S ahovskij 1987]. Шлюбні оголошення як особливий вид реклами останнім часом широко представлені у таких засобах масової інформації, як преса та Інтернет.

Сучасна лінгвістика розглядає рекламну діяльність як особливий вид комунікації. У зв´язку з цим шлюбні оголошення доцільно вивчати з погляду ґендерних комунікативних стратегій. До ґендерної проблематики звертаються в своїх працях такі вчені, як Е. Сепір, Ф. Маутнер, О. Єсперсен, В. Н. Телія й ін. Ґендерний аспект розглядався на прикладі шлюбних оголошень також у роботах Н.А.Фатеєвої, И.Г. Овчинникової, М.Д. Городникової і Е.В.Пивоварової.

У цій роботі здійснюється розгляд шлюбних оголошень під ґендерним кутом зору та з урахуванням ціннісних орієнтацій представників різних субкультур – чоловічої та жіночої. У контексті ґендерних досліджень чимале місце належить і питанням оцінних стереотипів, проблематика яких знайшла відображення у працях Н.Д. Арутюнової, О.Л. Бєссонової, О.М. Вольф, В.В. Красних, А.І. Приходько та ін.

Актуальність роботи визначається проблемним характером теми і полягає в потребі здійснення комплексного аналізу шляхів актуалізації ґендерних та аксіологічних особливостей текстів шлюбних оголошень. У зв´язку з цим виникає низка питань, вивчення яких має здійснюватися з урахуванням сучасного стану лінгвістичної думки. Хоча на ґендерну та аксіологічну проблематику звертають увагу чимало лінгвістів, але текстотип «шлюбне оголошення» як своєрідний тип реклами ще не був предметом спеціального аналізу.

Об´єктом роботи є німецькомовні шлюбні оголошення.

Предметом дослідження є розгляд ґендерних та аксіологічних аспектів у рекламних текстах жанру " шлюбні оголошення " .

Метою цієї роботи є комплексне дослідження шляхів семіотизації ґендерних та аксіологічних параметрів німецькомовних шлюбних оголошень.

Реалізація поставленої мети передбачає розв´язання таких завдань :

? з ´ ясувати місце і роль текстотипу " шлюбне оголошення " в рекламну дискурсі;

? описати шляхи і способи актуалізації ґендерних чинників у текстах шлюбних оголошень;

? окреслити способи вербалізації оцінки та оцінних стратегій у текстах шлюбних оголошень.

Методика дослідження ґрунтується на системно-функціональному підході до об´єкта вивчення, що передбачає застосування методів структурної, когнітивної та комунікативної лінгвістики. Конкретні завдання роботи зумовили використання таких прийомів, як концептуальний та дискурсивний, а також елементів лексикографічного опису. Поруч із цим, у роботі використовується кількісні підрахунки.

Матеріалом дослідження є авторська

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 64,71 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.