Каталог
Электронные книги22229

ФР вагітних жінок з алергічними захв(бронхіальна астма)

Партнерам: 1,2 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 18.04.2014
Содержимое: 40418114256630.docx (533,63 Кбайт)

Описание товара

ЗМІСТ

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ4
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. Сучасний погляд на лікування та фізичну реабілітацію вагітних жінок з супутніми алергічними захворюваннями (на прикладі бронхіальної астми) аналіз літературних даних 9
1.1. Актуальні питання алергічних захворювань у жінок під час вагітності в Україні 9
1.2. Бронхіальна астма та особливості її перебігу на фоні вагітності11
1.3. Особливості перебігу вагітності у жінок хворих на бронхіальну астму14
1.4. Загальні принципи сучасної терапії вагітних жінок з бронхіальною астмою 16
1.5. Застосування фізичної реабілітації у комплексному лікуванні вагітних жінок хворих на бронхіальну астму 22
1.5.1. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування фізичних методів реабілітації у вагітних жінок хворих на бронхіальну астму 23
1.5.2. Особливості застосування лікувальної та дихальної гімнастики у вагітних жінок хворих на бронхіальну астму 25
РОЗДІЛ 2. Організація та методи проведення дослідження 31
2.1. Клінічна характеристика вагітних жінок хворих на бронхіальну астму 31
2.2. Організація дослідження 35
2.3. Методи проведення дослідження 35
2.3.1. Аналіз даних науково-методичної літератури 36
2.3.2. Дослідження функції зовнішнього дихання (пікфлоуметрія, спірометрія) 37
2.3.3. Дослідження функції серцево-судинної системи (пульсометрія, тонометрія) 38
2.3.4. Математико-статистичні методи 39
РОЗДІЛ 3. Програма фізичної реабілітації в комплексному лікуванні вагітних жінок хворих на бронхіальну астму 44
3.1. Особливості побудови програми фізичної реабілітації для вагітних жінок хворих на бронхіальну астму 44
3.2. Методика проведення лікувальної гімнастики з використанням спеціальних дихальних вправ 48
3.3. Методика проведення теренкуру та дозованої ходьби 61
3.4. Методика проведення лікувального масажу 62
РОЗДІЛ 4. Аналіз даних результатів дослідження 65
4.1. Аналіз характеру скарг й виразності аускультативних змін в різних триместрах вагітності на фоні відновного лікування 66
4.2. Аналіз результатів спірометрії та пікфлоуметрії 70
4.3. Аналіз даних результатів серцево-судинної системи 76
4.4. Аналіз перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених у жінок хворих на бронхіальну астму79

ВИСНОВКИ 83
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ86

Дополнительная информация

ВИСНОВКИ

Зробивши аналіз науково-методичної літератури, щодо застосування оздоровчої фізичної реабілітації у лікуванні вагітних жінок хворих на бронхіальну астму з метою профілактики ускладнень основного захворювання, нормалізації перебігу вагітності і пологів, а також спираючись на отримані в ході експерименту результати власних досліджень можна зробити наступні висновки:
1.Проведене дослідження підтвердило, що розроблена методика оздоровчої фізичної реабілітації з використанням лікувальної та спеціальної дихальної гімнастики, дозованої ходьби та масажу є ефективним засобом комплексного відновного лікування вагітних жінок хворих на бронхіальну астму.
2.В ході лікування у досліджуваних жінок експериментальної групи, у порівнянні з жінками контрольної групи, зменшились існуючі скарги на утруднене дихання, приступи ядухи, кашлю та дистантні хрипи.
3.Дослідження функції ФЗД у досліджуваних жінок в ході лікування показало статистично достовірне покращення отриманих результатів ЖЄЛ та ПШВ в експериментальній групі, у порівнянні з контрольною групою, особливо на 1 та 2 триместрах вагітності:
так ЖЄЛ жінок експериментальної групи наприкінці першого триместру вагітності склала 3,43±0,46 л, що майже на 20% краще, аніж показники, отримані при першому обстеженні. В контрольній групі ЖЄЛ жінок склала 2,92±0,46 л, що майже на 8% краще, аніж первинні дані;
наприкінці другого триместру вагітності у жінок експериментальної групи спостерігалась стабілізація показників ЖЄЛ на достатньо високому рівні. ЖЕЛ жінок даної групи становила 3,37±0,46 л. В контрольній групі жінок також спостерігалась стабілізація показників ЖЄЛ, але вони були значно нижчими за показники експериментальної групи. ЖЕЛ жінок контрольної групи становила наприкінці 2 триместру 2,85±0,46 л;
аналіз ЖЄЛ вагітних жінок хворих на бронхіальну астму в 3 триместрі показав достатньо високі показники в обох групах. ЖЄЛ жінок експериментальної групи становила 3,64±0,46 л, а в контрольній групі жінок - 3,23±0,67 л. Хоча результати ЖЄЛ жінок експериментальної дещо краще ніж в показники в контрольній групі, статистичний порівняльний аналіз не виявив достовірної різниці (р ˃0,05), що пояснюється, очевидно, через велику варіабельність показників;
при аналізі показників ПШВ жінок наприкінці 1 триместру в експериментальній групі нами спостерігалось збільшення проценту жінок, у яких відбулася нормалізація стану дихання по даному показнику. ПШВ в даній групі зросло на 15% (з 74% при первинному обстеженні, до 89%) й становила 3,0±0,59 л/с. Показники ПШВ у жінок контрольної групи майже зовсім не змінились, та становили 2,21±0,41 л/с, що дорівнює 76% від належних значень;
наприкінці 2 триместру ПШВ вагітних жінок експериментальної групи дещо знизилась, у порівнянні з показниками 2 триместру й становила 2,88±0,51 л/с, що дорівнює 84% від належних значень, а в контрольній групі дещо покращилась й становила 2,28±0,38 л/с, що дорівнює 80% від належних значень;
аналіз ПШВ жінок в 3 триместрі показав наступне. У вагітних експериментальної групи ПШВ дорівнювало 87 % від належних значень, та становила 3,16±0,87 л/с, в контрольній групі жінок ПШВ становило 2,56±0,67 л/с, що дорівнює 79% від належних значень.

4.Результати дослідження динаміки серцево-судинної системи показали, що систематичні заняття фізичними вправами по запропонованій нами методиці сприяють нормалізації артеріального тиску у тематичних хворих, а позитивна спадаюча динаміка, ЧСС у жінок експериментальної групи пояснюється правильно організованим руховим режимом впродовж всього курсу лікування. Значне і стабільне його зниження є наслідком впливу регулярного тренування спеціальними фізичними вправами.
5.Аналіз перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених у жінок хворих на бронхіальну астму, в лікуванні яких використовувалася розроблена нами оздоровча програма фізичної реабілітації, показав, що у них рідше визначалися відхилення від фізіологічного х

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.