Каталог
Электронные книги22229

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПРИ ГІПОТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ

Партнерам: 1,2 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 21.12.2014
Содержимое: 41221170132463.docx (355,38 Кбайт)

Описание товара

ЗМІСТ

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ……………4
ВСТУП……5

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЛІКУВАННЯ ТА ФІЗИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ХВОРИХ НА ГІПОТОНІЧНУ ХВОРОБУ …8
1.1. Загальна клінічна характеристика гіпотонічної хвороби .......................8
1.2. Етіологія та патогенез гіпотонічної хвороби ………………………..…10
1.3. Клінічні прояви гіпотонічної хвороби …………………….............……13
1.4. Лікування та фізична реабілітація хворих на гіпотонічну хворобу .…16
1.5. Застосування засобів та методів ЛФК при гіпотонічній хворобі …....21
1.6. Сучасна схема використання ЛФК при гіпотонічній хворобі ……..…25

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ………………….…31
2.1. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури ...........31
2.2. Анкетне опитування хворих ………………………………………….…32
2.3. Методика дослідження морфофункціональних показників ……..........32
2.4. Визначення рівня соматичного здоров’я …………………………..…..35
2.5. Лікарсько-педагогічні спостереження................37
2.6. Визначення рівня фізичної підготовленості хворих …42
2.7. Методи математичної статистики....43

РОЗДІЛ 3. ВЛАСНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА…….44
3.1. Організація дослідження..44
3.2. Загальна характеристика обстежуваного контингенту …45
3.2.1. Морфофункціональний стан та рівень соматичного здоров’я хворих на гіпотонічну хворобу …50
3.2.2. Рухова активність та фізична підготовленість хворих на гіпотонічну хворобу ………58

3.3. Зміст експериментальної методики фізичної реабілітації хворих на гіпотонічну хворобу …….62
3.4. Аналіз та оцінка результатів дослідження …………………….……….763.4.1. Вплив запропонованої методики фізичної реабілітації на оцінку суб’єктивних симптомів захворювання ………………………………………….76
3.4.2. Зміни морфофункціонального стану та рівня соматичного здоров’я хворих на гіпотонічну хворобу 81
3.4.3. Вплив методики фізичної реабілітації на рівень рухової активності та фізичної підготовленості хворих на гіпотонічну хворобу ...90

РОЗДІЛ 4. ОБГОВОРЮВАННЯ ОТРИМАНИХ ДАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ……94

ВИСНОВКИ…….103

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ…106

ДОДАТКИ……………112

Дополнительная информация

ВИСНОВКИ

1. Аналіз літературних джерел свідчить, що гіпотонія, або гіпотонічна хвороба є одним із розповсюджених захворювань серцево-судинної системи, проблеми якої знаходяться "у тіні" питань артеріальної гіпертензії. Хоча, за своїми проявами гіпотонічна хвороба менш небезпечна для здоров´я людини, ніж підвищений артеріальний тиск, наслідки артеріальної гіпотонії можуть суттєво вплинути як на окремі органи та системи організму так й в цілому на фізичну працездатність людини. Під час лікування різних форм гіпотонії перевагу надають немедикаментозним методам, що включають дотримання режиму дня, з достатнім за тривалістю нічним сном і денним відпочинком, проведення ранкової гігієнічної гімнастики, раціональне харчування, психотерапію, фізіотерапевтичні процедури, масаж, рефлексотерапію, фітотерапію. Не менш важливими є й заняття фізичними вправами. Однак, у опрацьованих нами літературних джерелах методики фізичної реабілітації хворих на гіпотонічну хворобу розроблені недостатньо, зокрема відсутні конкретні рекомендації щодо дозування інтенсивності фізичних навантажень відповідно до функціонального стану серцево-судинної системи хворих, як під час проведення організованих фізкультурно-оздоровчих занять, так і під час самостійних занять фізичними вправами.
2. .....................

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.