Каталог
Электронные книги22229

ДИПЛОМ Фіз реабілітація при професійних захворюваннях

Партнерам: 0,8 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 21.12.2014
Содержимое: 41221210050660.doc (1317,5 Кбайт)

Описание товара

ЗМІСТ


Вступ........................................................................................................................4

ГЛАВА І СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЛІКУВАННЯ ТА КІНЕЗОТЕРАПІЮ ХВОРИХ ВІБРАЦІЙНОЮ ХВОРОБОЮ (аналіз літературних джерел)…10

Розділ 1 Загальна характеристика вібраційної хвороби та її ознаки……10
1.1 Патоморфологія, етіологія та патогенез вібраційної хвороби……11
1.2 Класифікація та клінічна картина вібраційної хвороби……………12
1.1.1 Вібраційна хвороба обумовлена дією локальної вібрації…17
1.3 Лікування та профілактика вібраційної хвороби………………….20

Розділ 2 Застосування методів фізичної реабілітації хворим на вібраційну хворобу..24
2.1 Загальна кінезотерапія….24
2.2 Фізіотерапевтичні методи лікування хворих вібраційною хворобою…….29
2.3 Застосування кінезотерапії у хворих на вібраційну хворобу………32
2.4 Лікувальний масаж як ефективний засіб активної функціональної терапії хворих на вібраційну хворобу………………………………………….35
2.5 Санаторно-курортне лікування хворих на вібраційну хворобу……37

ГЛАВА ІІ ВЛАСНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

Розділ 1 Загальна клінічна характеристика хворих на вібраційну хворобу……….39
1.1 Вихідні клініко-інструментальні, лабораторні та функціональні показники у досліджуваних хворих на вібраційну хворобу…44

Розділ 2 Методи проведення дослідження………….50
2.1 Загально-клінічні методи дослідження…..50
2.2 Методи оцінки функціонального стану хворих на вібраційну хворобу.....51
2.2.1 Пульсометрія та тонометрія………………………………..51
2.2.2 Функціональні проби оцінки працездатності хворих на вібраційну хворобу…………………….53
2.2.3 Частота дихання та життєва ємність легенів………………53
2.2.4 Статична проба Ромберга та динамічна координаційна пальценосова проба……….55
2.2.5 Холодова проба та дермографізм…………………………...55
2.2.6 Кистьова динамометрія……………………………………...56
2.3 Математико-статистичний метод обробки даних, отриманих в ході експерименту за Ст’юдентом……………………………………………57

Розділ 3 Хід проведення дослідження…..62

Розділ 4 Застосування фізичної реабiлiтацiї в комплексі з медикаментозною терапією хворих на вібраційну хворобу………………65

Розділ 5 Результати комплексної відновної терапії 72
5.1 Динаміка загально-клінічних показників……………………………76
5.2 Результати функціональних показників….83

Розділ 6 Оцінка проведеного дослідження….92
Висновки…………101
Список використаної літератури………102

Дополнительная информация

ВИСНОВКИ
Виходячи з аналізу літературних джерел та результатів власних досліджень, можна сказати, що засоби фізичної реабілітації є необхідним засобом відновного лікування хворих на ВХ. Спільно з медикаментозним лікуванням за допомогою фізичної реабілітації досягаються ті завдання, які були поставлені на початку комплексної терапії.
Спираючись на отримані результати власних досліджень можна зробити наступні висновки:
- Виходячи з аналізу літературних джерел щодо лікування хворих на ВХ треба відзначити, що з метою зменшення медикаментозного навантаження, підвищення ефективності лікування в комплексну терапію включають засоби та методи фізичної реабілітації. В сучасному лікуванні хворих на ВХ все більшу перевагу відіграють методи фізичної реабілітації, що мають поліетіологічну дію на організм, щадний, адгезивний характер без негативного впливу на печінку, нирки, життєво важливі органи.
- Під впливом відновного лікування за пропонованою нами методикою спостерігались позитивні зміни в стані хворих на ВХ, особливо в експериментальній групі.
- Внаслідок комплексного лікування з використанням розробленої методики фізичної реабілітації спостерігалась не тільки стабілізація перебігу основного захворювання (вібраційної хвороби) але й зменшення проявів супутніх захворювань за даними клінічних показників (знизились скарги на болі у верхніх кінцівках, головні болі, болі у нижніх кінцівках, артралгії, «оніміння» кистей, набряків верхніх кінцівок, серцебиття та запаморочення), покращився психоемоційний стан хворих

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.